Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 4199 6578 01311 136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej82815-16722
Zysk (strata) brutto799-61-207-38
Zysk (strata) netto597-17-272-54
Przepływy netto-307446-41262
Przepływy netto z działalności operacyjnej4701 085-469738
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10-73-40
Przepływy netto z działalności finansowej-767-632425-436
Aktywa razem26 93624 19223 47822 660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 35012 20311 47210 382
Zobowiązania długoterminowe1 8401 8982 1011 397
Zobowiązania krótkoterminowe12 51010 3059 3718 985
Kapitał własny12 58611 98912 00612 278
Kapitał zakładowy2 7352 7352 7352 735
Liczba akcji (tys. szt.)2 735,502 735,502 735,502 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,604,384,394,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,22-0,01-0,10-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 48641 29341 53933 381
Zysk (strata) z działalności operacyjnej836-1 9661 263605
Zysk (strata) brutto654-2 2261 121464
Zysk (strata) netto512-2 530741176
Przepływy netto438433-558265
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 6229798762 149
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-696-13-168-372
Przepływy netto z działalności finansowej-1 488-533-1 266-1 512
Aktywa razem22 66024 17525 67224 079
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 38212 00110 4978 523
Zobowiązania długoterminowe1 3971 2239401 442
Zobowiązania krótkoterminowe8 98510 7789 5577 081
Kapitał własny12 27812 17415 17515 559
Kapitał zakładowy2 7352 7352 7352 735
Liczba akcji (tys. szt.)2 735,502 735,502 735,502 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,494,455,555,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,19-0,930,270,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport