Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 3262 1562 7083 542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej267-520-104-334
Zysk (strata) brutto261-549-152-494
Zysk (strata) netto261-505-155-492
Przepływy netto66-205226-15
Przepływy netto z działalności operacyjnej6652282 851
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0043216
Przepływy netto z działalności finansowej0-210-46-3 081
Aktywa razem7 4086 4588 8749 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 4381 7483 6603 971
Zobowiązania długoterminowe48004
Zobowiązania krótkoterminowe2 3901 7483 6603 967
Kapitał własny4 9714 7095 2145 370
Kapitał zakładowy8 0008 0008 0008 000
Liczba akcji (tys. szt.)16 000,0016 000,0016 000,0016 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,310,290,330,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,03-0,01-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 35017 06528 71345 015
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-989-2 315-139725
Zysk (strata) brutto-1 317-2 554-1 039513
Zysk (strata) netto-1 321-2 536-985309
Przepływy netto16-23-327133
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 3441 877-538339
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej259815-83
Przepływy netto z działalności finansowej-3 587-1 980207-124
Aktywa razem6 45811 74517 12321 371
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7485 7158 55711 819
Zobowiązania długoterminowe01875245
Zobowiązania krótkoterminowe1 7485 6968 48211 574
Kapitał własny4 7096 0308 5669 551
Kapitał zakładowy8 0008 0008 0008 000
Liczba akcji (tys. szt.)16 000,0016 000,0016 000,0016 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,290,380,540,60
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,08-0,16-0,060,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)