Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-12-06
VST Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
3,83
-0,26
2018-12-04
VST Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
3,83
0,00
2018-12-04
VST Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
3,83
0,00
2018-12-04
VST Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2018.
3,83
-0,52
2018-11-30
VST Informacja o transakcji na akcjach spółki przejętej Bytom S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
3,80
0,00
2018-11-30
VST Połączenie Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A., podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana Statutu, w tym zmiana firmy.
3,88
-0,52
2018-11-29
VST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
3,87
-1,55
2018-11-28
VST Zawieszenie notowań akcji Bytom S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A.
3,86
-0,26
2018-11-27
VST Wniosek o zawieszenie notowań akcji Bytom S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką Vistula Group S.A.
3,87
-0,52
2018-11-27
VST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
3,87
-0,52
2018-11-16
VST Warunkowe powołanie Pana Michała Wójcika do Zarządu Vistula Group S.A.
3,94
-1,78
2018-11-14
VST QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,96
0,00
2018-11-06
VST Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w październiku 2018.
3,94
0,00
2018-10-31
VST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 31 października 2018 roku
3,80
+2,63
2018-10-31
VST Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 31 października 2018 roku; warunkowe powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.
3,80
+2,63
2018-10-30
VST Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.
3,88
-0,52
2018-10-25
VST Kandydatura Pana Jana Pilcha do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3,76
+2,39
2018-10-19
VST Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
3,96
-1,52
2018-10-12
VST Udostępnienie do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.
4,03
-1,49
2018-10-09
VST Zatwierdzenie memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji w związku z połączeniem spółki Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A.
3,99
-1,75
  • Poprzednia strona
  • z 71
  • Następna strona