Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-29
VTG Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
3,28
0,00
2019-11-25
VTG Stanowisko Zarządu Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Vantage Development Spółka Akcyjna ogłoszonego przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH z dnia 14 listopada 2019 roku
3,28
0,00
2019-11-15
VTG QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,28
0,00
2019-11-08
VTG Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach zależnych Emitenta
3,28
0,00
2019-11-08
VTG Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
3,28
0,00
2019-11-08
VTG Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
3,28
0,00
2019-11-08
VTG Prognoza wyników finansowych
3,28
0,00
2019-10-30
VTG Zawarcie umów kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu
3,28
0,00
2019-10-29
VTG Przeniesienie własności budynku biurowego Epsilon na jednostkę zależną Emitenta
3,28
0,00
2019-10-29
VTG Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
3,28
0,00
2019-10-14
VTG Zawarcie umowy kredytu na refinansowanie budynku biurowego Epsilon przez jednostkę zależną Emitenta
3,28
0,00
2019-10-03
VTG Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
3,28
0,00
2019-10-02
VTG Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w III kwartale 2019 roku
3,28
0,00
2019-10-02
VTG Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
3,28
0,00
2019-10-02
VTG Transakcja na akcjach dokonana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
3,28
0,00
2019-09-13
VTG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,28
0,00
2019-08-26
VTG Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu
3,28
0,00
2019-07-19
VTG Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku
3,28
0,00
2019-07-17
VTG Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego, dotyczącego warunkowej umowy nabycia nieruchomości, zawartej z Rank Progress S.A.
3,28
0,00
2019-07-02
VTG Informacja o sprzedaży lokali w Grupie Kapitałowej Vantage Development w drugim kwartale 2019 roku
3,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 26
  • Następna strona