Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
11B-1,04
7LV-8,73
ARG-0,43
ART1,94
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-39,16
Cena / War. Księg. (C/WK)
3,34
Cena / przychody (C/P)
2,84
Wartość księgowa (mln.)
1 929,51
Kapitalizacja (mln.)
51,46
Liczba akcji (mln.)
29,74
Free float (%)
97,67
ROA
-3,61
ROE
-8,62
ROS
-7,25
Zadłużenie ogółem (%)
59,80
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
26,26
Zadłużenie długoterminowe (%)
33,54
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-25
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-30
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-22
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-04-29
Raport roczny
2020-04-29
Skonsolidowany raport roczny