Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 0234 1844 1524 768
Zysk (strata) z działalności operacyjnej77769-420-679
Zysk (strata) brutto579-244-664-910
Zysk (strata) netto569-317-665-901
Przepływy netto-175-124921797
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 1191 5735863 896
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 915-2 448-1 489-3 879
Przepływy netto z działalności finansowej6217501 823781
Aktywa razem38 34336 91135 76334 686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 92822 06520 73718 994
Zobowiązania długoterminowe10 0678 48117 61115 258
Zobowiązania krótkoterminowe12 86113 5843 1263 736
Kapitał własny15 41514 84515 02615 693
Kapitał zakładowy2 9742 9742 9742 974
Liczba akcji (tys. szt.)29 743,4029 743,4029 743,4029 743,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,520,500,510,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,01-0,02-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 48717 65522 75317 316
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 4277983 414-1 024
Zysk (strata) brutto-5 388-1 0683 028-1 179
Zysk (strata) netto-5 449-8 2522 9967 587
Przepływy netto-6 3872 616-4 6078 636
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 6123 1382 7985 630
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9 706-8 297-10 865-9 993
Przepływy netto z działalności finansowej-1 2947 7753 46012 999
Aktywa razem34 68638 55241 43739 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 99420 54016 85018 755
Zobowiązania długoterminowe15 25814 3516 3975 638
Zobowiązania krótkoterminowe3 7366 18910 45313 116
Kapitał własny15 69318 01224 58720 817
Kapitał zakładowy2 9742 8272 7952 795
Liczba akcji (tys. szt.)29 743,4028 268,7227 945,4727 945,47
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,530,640,880,74
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,18-0,290,110,27
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport