Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-30
ALL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
7,50
-3,20
2019-09-04
ALL Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
7,40
-2,70
2019-08-07
ALL Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim
7,86
-1,53
2019-08-06
ALL Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
7,98
-1,50
2019-07-30
ALL Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
8,50
-1,18
2019-06-10
ALL Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 05.06.2019 r.
7,98
-1,00
2019-06-06
ALL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 5 czerwca 2019 r.
8,00
+2,00
2019-06-03
ALL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
8,28
0,00
2019-06-03
ALL R /: formularz raportu rocznego
8,28
0,00
2019-06-03
ALL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
8,28
0,00
2019-06-03
ALL R /: formularz raportu rocznego
8,28
0,00
2019-06-03
ALL Korekta Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego Ailleron SA za 2018 rok
7,76
+6,70
2019-05-30
ALL QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,40
+5,41
2019-05-29
ALL Zawarcie umowy najmu nowej powierzchni biurowej w Krakowie
7,84
-5,61
2019-05-17
ALL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
8,08
-2,72
2019-05-10
ALL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ailleron SA na dzień 5 czerwca 2019 roku
8,60
-1,16
2019-05-10
ALL Przedłużenie okresu umowy z biegłym rewidentem
8,60
-1,16
2019-05-10
ALL Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję
8,60
-5,12
2019-04-30
ALL SA-R 2018
7,90
+3,80
2019-04-30
ALL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
7,90
+3,80
  • Poprzednia strona
  • z 9
  • Następna strona