Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 53423 99428 13621 065
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3132973 059453
Zysk (strata) brutto2 1831943 097375
Zysk (strata) netto1 863-222 878298
Przepływy netto214-6 282-6 57211 084
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 802-3 944-4 76413 436
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 713-793-57-614
Przepływy netto z działalności finansowej-1 875-1 545-1 751-1 738
Aktywa razem136 970117 479120 798119 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 23932 61135 90837 643
Zobowiązania długoterminowe12 95415 09716 89418 299
Zobowiązania krótkoterminowe37 28517 51419 01419 344
Kapitał własny86 73184 86884 89081 730
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 707
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5012 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,026,876,876,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,15-0,000,230,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 730101 43089 04568 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 1229 9068 1199 090
Zysk (strata) brutto5 8509 1558 0728 037
Zysk (strata) netto5 0189 1477 6216 573
Przepływy netto-1 556-7 911758 236
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 5317 4865 86114 311
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 177-5 588-995-7 736
Przepływy netto z działalności finansowej-6 910-9 809-4 7911 661
Aktywa razem136 970127 659128 789116 307
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 23946 22754 03349 172
Zobowiązania długoterminowe12 95420 03025 90829 799
Zobowiązania krótkoterminowe37 28526 19728 12519 373
Kapitał własny86 73181 43274 75667 135
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 707
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5012 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,026,596,055,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,410,740,620,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport