Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 37530 58744 53423 994
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3711 2912 313297
Zysk (strata) brutto1 3091 0842 183194
Zysk (strata) netto9384821 863-22
Przepływy netto-2 4003 271214-6 282
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 2756 0903 802-3 944
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-730-832-1 713-793
Przepływy netto z działalności finansowej1 605-1 987-1 875-1 545
Aktywa razem122 241122 424136 970117 479
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 37235 21150 23932 611
Zobowiązania długoterminowe10 03211 90812 95415 097
Zobowiązania krótkoterminowe24 34023 30337 28517 514
Kapitał własny87 86987 21386 73184 868
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 707
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5012 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,117,067,026,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,040,15-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117 730101 43089 04568 157
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 1229 9068 1199 090
Zysk (strata) brutto5 8509 1558 0728 037
Zysk (strata) netto5 0179 1477 6216 573
Przepływy netto-1 556-7 911758 236
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 5317 4865 86114 311
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 177-5 588-995-7 736
Przepływy netto z działalności finansowej-6 910-9 809-4 7911 661
Aktywa razem136 970127 659128 789116 307
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania50 23946 22754 03349 172
Zobowiązania długoterminowe12 95420 03025 90829 799
Zobowiązania krótkoterminowe37 28526 19728 12519 373
Kapitał własny86 73181 43274 75667 135
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 707
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5012 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)7,026,596,055,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,410,740,620,53
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport