Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 99428 13621 06538 870
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2973 0594535 847
Zysk (strata) brutto1943 0973755 484
Zysk (strata) netto-222 8782985 544
Przepływy netto-6 282-6 57211 084-4 935
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 944-4 76413 4361 073
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-793-57-614-4 228
Przepływy netto z działalności finansowej-1 545-1 751-1 738-1 780
Aktywa razem117 479120 798119 373127 659
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 61135 90837 64346 227
Zobowiązania długoterminowe15 09716 89418 29920 030
Zobowiązania krótkoterminowe17 51419 01419 34426 197
Kapitał własny84 86884 89081 73081 432
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 707
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5012 355,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,876,876,626,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,230,020,45
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów101 43089 04568 15753 883
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 9068 1199 0909 289
Zysk (strata) brutto9 1558 0728 0379 093
Zysk (strata) netto9 1477 6216 5737 048
Przepływy netto-7 911758 2363 808
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 4865 86114 311-71
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 588-995-7 736-10 405
Przepływy netto z działalności finansowej-9 809-4 7911 66114 284
Aktywa razem127 659128 789116 30787 123
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania46 22754 03349 17231 815
Zobowiązania długoterminowe20 03025 90829 79918 848
Zobowiązania krótkoterminowe26 19728 12519 37312 967
Kapitał własny81 43274 75667 13555 308
Kapitał zakładowy3 7073 7073 7073 482
Liczba akcji (tys. szt.)12 355,5012 355,5012 355,5011 195,94
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,596,055,434,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,740,620,530,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport