Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 999114 212105 940120 365
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3616 3335 8475 163
Zysk (strata) brutto4 5794 6986 3163 746
Zysk (strata) netto2 6393 5894 3033 270
Przepływy netto6 31713 231-8 8343 281
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 42449 812-12 9155 193
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej56-2 748-2 870-2 526
Przepływy netto z działalności finansowej-6 163-33 8336 951614
Aktywa razem464 562455 581453 309448 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania269 435265 987265 975268 936
Zobowiązania długoterminowe47 41643 15641 19039 691
Zobowiązania krótkoterminowe222 019222 831224 785229 245
Kapitał własny194 621189 119186 844179 098
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,9218,3818,1617,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,260,350,420,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów451 536523 506483 903550 170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 88529 504-25 31536 702
Zysk (strata) brutto20 25725 651-20 76324 714
Zysk (strata) netto15 29519 054-41 86019 787
Przepływy netto-16 91497511 483-16 203
Przepływy netto z działalności operacyjnej36 63134 11116 070-6 335
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-10 053-21 799-18 638-12 182
Przepływy netto z działalności finansowej-43 492-11 33714 0512 314
Aktywa razem455 581473 441483 997518 717
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania265 987299 124332 807318 986
Zobowiązania długoterminowe43 15637 53834 77860 149
Zobowiązania krótkoterminowe222 831261 586264 875258 837
Kapitał własny189 119174 371151 248200 275
Kapitał zakładowy3 6163 6163 6163 616
Liczba akcji (tys. szt.)10 288,5510 288,5510 288,5510 288,55
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,3816,9514,7019,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,491,85-4,071,92
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport