Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 377215780
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 982-13 580-3 326-863
Zysk (strata) brutto-2 869-13 638-3 322-841
Zysk (strata) netto-2 483-13 241-3 341-841
Przepływy netto5 371-1 129-3 453-1 481
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 195-1 918-3 408-851
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-209-13-39-623
Przepływy netto z działalności finansowej8 775802-6-7
Aktywa razem10 9805 2536 6017 276
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 2802 1671 500900
Zobowiązania długoterminowe00119
Zobowiązania krótkoterminowe1 2802 1671 499881
Kapitał własny9 7003 0865 1016 376
Kapitał zakładowy190182178170
Liczba akcji (tys. szt.)1 904,221,781,781,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,091 729,822 859,303 573,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,30-7 422,09-1 872,76-471,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 2671 76339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 243-3 951-2 282
Zysk (strata) brutto-7 243-3 962-2 289
Zysk (strata) netto-7 209-3 939-2 289
Przepływy netto-6534 7681 269
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6 797-3 321-1 789
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 758-873-323
Przepływy netto z działalności finansowej8 9028 9623 381
Aktywa razem9 9698 0872 616
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 032870862
Zobowiązania długoterminowe1250
Zobowiązania krótkoterminowe1 031845862
Kapitał własny8 9377 2171 754
Kapitał zakładowy178170140
Liczba akcji (tys. szt.)1,781,781 540,22
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5 009,534 045,401,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4 040,92-2 207,96-1,49
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)