Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Puławy SA (ZAP) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
1 003 057 874 620 712 205 809 275
155 548 30 641 22 730 68 220
162 481 36 276 24 489 78 430
138 000 28 682 15 916 66 246
99 713 31 808 -62 851 -143 998
-30 511 141 020 113 616 40 373
118 539 -95 264 -176 876 1 176
11 685 -13 948 409 -185 547
4 146 930 4 002 437 3 844 962 3 860 782
905 874 899 316 762 879 794 508
243 762 244 821 245 818 240 054
662 112 654 495 517 061 554 454
3 238 740 3 100 740 3 075 966 3 060 050
191 150 191 150 191 150 191 150
19 115 19 115 19 115 19 115
169,43 162,22 160,92 160,09
7,22 1,50 0,83 3,47
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-06-30 2013-06-30
3 347 604 3 814 035 3 625 862 3 885 955
302 821 497 072 230 116 429 096
324 040 515 143 246 331 453 790
272 133 450 911 207 868 390 152
-10 674 -67 185 -193 757 -19 805
529 802 688 990 311 520 461 269
-344 815 -639 914 -251 841 -312 888
-195 661 -116 261 -253 436 -168 186
4 002 437 3 856 346 3 420 674 3 442 522
899 316 816 233 743 536 771 356
244 821 236 011 217 254 237 364
654 495 580 222 526 282 533 992
3 100 740 3 033 244 2 662 002 2 656 072
191 150 191 150 191 150 191 150
19 115 19 115 19 115 19 115
162,22 158,68 139,26 138,95
14,24 23,59 10,88 20,41
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PULAWY 172,50 +0,88 0,26
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
REDWOOD HOLDING 1,34 +27,62 0,13
PLATYNOWE INWESTYCJE 0,74 +25,42 0,01
INVESTMENT FRIENDS 0,38 +11,76 0,01
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
SYGNITY 3,00 -17,13 0,31
INTERBUD LUBLIN 0,70 -11,39 0,00
STARHEDGE 0,51 -8,93 0,00