Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów881 5401 068 685979 912838 558
Zysk (strata) z działalności operacyjnej101 033207 57013 563-41 676
Zysk (strata) brutto101 000206 63912 524-42 703
Zysk (strata) netto79 996167 9421 395-35 810
Przepływy netto-4 807-93 843-10 0688 123
Przepływy netto z działalności operacyjnej103 750107 665144 658145 334
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-111 693-181 536-144 727-124 000
Przepływy netto z działalności finansowej3 136-19 972-9 999-13 211
Aktywa razem4 790 3274 883 4884 417 1024 242 747
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 372 0321 506 8421 208 3981 082 217
Zobowiązania długoterminowe532 028460 166243 147292 822
Zobowiązania krótkoterminowe840 0041 046 676965 251789 395
Kapitał własny3 420 8323 378 0203 209 8613 160 854
Kapitał zakładowy191 150191 150191 150191 150
Liczba akcji (tys. szt.)19 115,0019 115,0019 115,0019 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)178,96176,72167,92165,36
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,188,790,07-1,87
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 577 9173 490 9023 345 1173 814 035
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 251301 830302 801497 072
Zysk (strata) brutto76 006308 814324 040515 143
Zysk (strata) netto57 253243 363272 133450 911
Przepływy netto35 223283 782-10 674-67 185
Przepływy netto z działalności operacyjnej363 428519 306540 489688 990
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-242 855-75 702-355 502-639 914
Przepływy netto z działalności finansowej-85 350-159 822-195 661-116 261
Aktywa razem4 417 1024 258 4454 002 4373 856 346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 208 3981 015 849899 316816 233
Zobowiązania długoterminowe243 147217 148244 821236 011
Zobowiązania krótkoterminowe965 251798 701654 495580 222
Kapitał własny3 209 8613 241 7793 100 7403 033 244
Kapitał zakładowy191 150191 150191 150191 150
Liczba akcji (tys. szt.)19 115,0019 115,0019 115,0019 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)167,92169,59162,22158,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,0012,7314,2423,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport