Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Puławy SA (ZAP) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
798 118 787 930 1 003 057 877 784
34 378 30 373 155 548 33 239
38 571 32 468 162 481 36 276
29 627 27 092 138 000 29 299
46 593 -33 383 99 713 31 808
174 012 72 864 -30 511 141 020
-125 078 59 605 118 539 -95 264
-2 341 -165 852 11 685 -13 948
4 009 210 3 918 645 4 146 930 4 002 437
878 438 817 500 905 874 899 316
251 687 252 824 243 762 244 821
626 751 564 676 662 112 654 495
3 129 747 3 099 966 3 238 740 3 100 740
191 150 191 150 191 150 191 150
19 115 19 115 19 115 19 115
163,73 162,18 169,43 162,22
1,55 1,42 7,22 1,53
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-06-30 2013-06-30
3 347 604 3 814 035 3 625 862 3 885 955
302 821 497 072 230 116 429 096
324 040 515 143 246 331 453 790
272 133 450 911 207 868 390 152
-10 674 -67 185 -193 757 -19 805
529 802 688 990 311 520 461 269
-344 815 -639 914 -251 841 -312 888
-195 661 -116 261 -253 436 -168 186
4 002 437 3 856 346 3 420 674 3 442 522
899 316 816 233 743 536 771 356
244 821 236 011 217 254 237 364
654 495 580 222 526 282 533 992
3 100 740 3 033 244 2 662 002 2 656 072
191 150 191 150 191 150 191 150
19 115 19 115 19 115 19 115
162,22 158,68 139,26 138,95
14,24 23,59 10,88 20,41
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
PULAWY 165,00 +0,00 0,29
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
KERDOS GROUP 0,03 +50,00 0,00
MNI 0,05 +25,00 0,01
ADIUVO INVESTMENTS 12,45 +20,29 0,06
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,32 -8,57 0,10
SETANTA 9,00 -7,22 0,00
AIRWAY MEDIX 0,78 -7,14 0,10