Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów838 558848 957910 490901 797
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-41 676-22 023107 38781 531
Zysk (strata) brutto-42 703-1 806107 99175 294
Zysk (strata) netto-35 810-91392 58164 889
Przepływy netto8 123-16 91454 082170 859
Przepływy netto z działalności operacyjnej145 334205 282-131 846260 410
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-124 000-128 670154 542-86 237
Przepływy netto z działalności finansowej-13 211-93 52631 386-3 314
Aktywa razem4 242 7474 283 7544 313 9524 258 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 082 2171 087 3491 031 3301 064 811
Zobowiązania długoterminowe292 822291 596258 984266 110
Zobowiązania krótkoterminowe789 395795 753772 346798 701
Kapitał własny3 160 8543 196 6643 282 1713 192 817
Kapitał zakładowy191 150191 150191 150191 150
Liczba akcji (tys. szt.)19 115,0019 115,0019 115,0019 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)165,36167,23171,71167,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,87-0,054,843,40
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 490 9023 345 1173 814 0353 625 862
Zysk (strata) z działalności operacyjnej301 830302 801497 072230 116
Zysk (strata) brutto308 814324 040515 143246 331
Zysk (strata) netto259 762272 133450 911207 868
Przepływy netto283 782-10 674-67 185-193 757
Przepływy netto z działalności operacyjnej519 306540 489688 990311 520
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-75 702-355 502-639 914-251 841
Przepływy netto z działalności finansowej-159 822-195 661-116 261-253 436
Aktywa razem4 258 4454 002 4373 856 3463 420 674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 064 811899 316816 233743 536
Zobowiązania długoterminowe266 110244 821236 011217 254
Zobowiązania krótkoterminowe798 701654 495580 222526 282
Kapitał własny3 192 8173 100 7403 033 2442 662 002
Kapitał zakładowy191 150191 150191 150191 150
Liczba akcji (tys. szt.)19 115,0019 115,0019 115,0019 115,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)167,03162,22158,68139,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)13,5914,2423,5910,88
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport