Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
ATT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza
32,20
+4,72
2019-10-10
ATT Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 8 listopada 2019 roku
31,80
-4,53
2019-10-10
ATT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 8 listopada 2019 roku
31,80
-3,77
2019-10-10
ATT Uchwała Zarządu w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej
31,80
+0,94
2019-09-19
ATT Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
36,80
+0,11
2019-09-05
ATT SA-PSr 2019
39,98
0,00
2019-09-03
ATT Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
37,58
+6,39
2019-08-27
ATT Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym
37,50
-0,48
2019-08-26
ATT Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej i wznowienie wtórnej oferty publicznej akcji spółki zależnej
37,50
0,00
2019-08-13
ATT Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji w spółce zależnej
40,00
+1,50
2019-08-08
ATT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska S.A.
40,26
+2,09
2019-08-02
ATT Rejestracja zmian i przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
42,30
-1,18
2019-07-11
ATT Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 roku.
43,50
0,00
2019-07-05
ATT Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu
45,06
+0,75
2019-07-01
ATT Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku - korekta
41,90
-0,29
2019-06-27
ATT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
40,42
0,00
2019-06-27
ATT Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
40,42
0,00
2019-06-27
ATT Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
39,90
+1,30
2019-06-27
ATT Treść projektu uchwały porządkowej zgłoszonej w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
39,90
+1,30
2019-06-13
ATT Powołanie Członka Zarządu Grupy Azoty S.A. - korekta
40,22
+0,94
  • Poprzednia strona
  • z 50
  • Następna strona