Notowania

Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji (ZRE)

DataTytułKursZmiana
2020-01-23
ZRE Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.
0,69
+5,76
2020-01-21
ZRE Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
0,84
-6,55
2019-12-13
ZRE Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
0,60
0,00
2019-12-06
ZRE Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
0,59
0,00
2019-12-06
ZRE Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
0,59
0,00
2019-12-06
ZRE Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
0,59
0,00
2019-11-29
ZRE QS 3/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,61
0,00
2019-11-26
ZRE Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. za III kwartał 2019 roku
0,58
0,00
2019-11-20
ZRE Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.
0,59
-0,85
2019-11-20
ZRE Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.
0,59
-0,85
2019-11-18
ZRE Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.
0,59
0,00
2019-10-01
ZRE Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.
0,56
0,00
2019-09-30
ZRE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,56
0,00
2019-09-26
ZRE Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.
0,56
0,00
2019-09-23
ZRE Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za I półrocze 2019 r.
0,60
0,00
2019-09-10
ZRE Otrzymanie zarządzenia z sądu.
0,60
0,00
2019-09-02
ZRE Otrzymanie zamówień na wykonanie elementów obudów.
0,59
0,00
2019-08-28
ZRE Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
0,56
+5,36
2019-08-26
ZRE Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
0,56
0,00
2019-08-21
ZRE Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
0,56
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona