Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 33029 57633 46231 292
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 319-8 554-21 318-1 865
Zysk (strata) brutto1 632-8 430-30 129-2 376
Zysk (strata) netto1 454-7 001-30 947-1 991
Przepływy netto10 0022 287-2 849-2 027
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 1454 7791 256806
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej9 516-9503 018242
Przepływy netto z działalności finansowej2 631-1 542-7 123-3 075
Aktywa razem348 990349 863360 819372 971
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania198 602200 929203 858185 027
Zobowiązania długoterminowe108 180118 080134 020108 313
Zobowiązania krótkoterminowe90 42282 84969 83876 714
Kapitał własny150 350148 896156 928187 875
Kapitał zakładowy72 23872 23872 23872 238
Liczba akcji (tys. szt.)36 119,1136 119,1136 119,1136 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,164,124,345,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,04-0,19-0,86-0,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 200133 747128 808127 741
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-29 27412 1669 77114 378
Zysk (strata) brutto-39 5588 9271 01010 182
Zysk (strata) netto-38 8267 2761 96910 281
Przepływy netto-342-1 8021 474-6 692
Przepływy netto z działalności operacyjnej17 49042 29828 89522 417
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej6 76920 30526 9454 072
Przepływy netto z działalności finansowej-24 601-64 405-54 366-33 181
Aktywa razem349 863391 007394 583407 570
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania200 929202 182182 230178 843
Zobowiązania długoterminowe118 080118 638115 034115 623
Zobowiązania krótkoterminowe82 84983 54467 19663 220
Kapitał własny148 896188 755212 448227 388
Kapitał zakładowy72 23881 53886 82486 824
Liczba akcji (tys. szt.)36 119,1140 769,1143 412,1443 412,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,124,634,895,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,070,180,040,24
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport