Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 85531 79228 88833 144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 8643 7493 702-757
Zysk (strata) brutto4 2342 3202 646-6 174
Zysk (strata) netto3 3301 8022 046-4 263
Przepływy netto-9 69120 6889 544-1 082
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 48324 09114 7954 419
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 2509 8495 87413 944
Przepływy netto z działalności finansowej-9 458-13 252-11 125-19 445
Aktywa razem411 828414 585386 786394 583
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania203 713205 573172 292182 230
Zobowiązania długoterminowe114 567121 016108 348115 034
Zobowiązania krótkoterminowe89 14684 55763 94467 196
Kapitał własny208 187209 057214 494212 448
Kapitał zakładowy86 82486 82486 82486 824
Liczba akcji (tys. szt.)43 412,1443 412,1443 412,1443 412,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,804,824,944,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,040,05-0,10
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów128 808127 741155 704124 012
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 77114 37843 75816 566
Zysk (strata) brutto1 01010 18239 48112 357
Zysk (strata) netto1 96910 28132 2009 420
Przepływy netto1 474-6 69210 166-8 076
Przepływy netto z działalności operacyjnej28 89522 41737 05821 797
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej26 9454 072-1 342-24 027
Przepływy netto z działalności finansowej-54 366-33 181-25 550-5 846
Aktywa razem394 583407 570423 198380 245
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania182 230178 843196 264184 277
Zobowiązania długoterminowe115 034115 623120 925122 740
Zobowiązania krótkoterminowe67 19663 22075 33961 537
Kapitał własny212 448227 388225 083195 560
Kapitał zakładowy86 82486 82486 82486 824
Liczba akcji (tys. szt.)43 412,1443 412,1443 412,1443 412,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,895,245,184,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,240,740,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport