Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31 29229 87042 21230 855
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 8652 463-1494 864
Zysk (strata) brutto-2 3761 377-2734 234
Zysk (strata) netto-1 9911 113983 330
Przepływy netto-2 0272 247-22 343-9 691
Przepływy netto z działalności operacyjnej80610 6495 895-2 483
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2424 4592 3322 250
Przepływy netto z działalności finansowej-3 075-12 861-30 570-9 458
Aktywa razem372 971378 831391 007411 828
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania185 027188 893202 182203 713
Zobowiązania długoterminowe108 313116 856118 638114 567
Zobowiązania krótkoterminowe76 71472 03783 54489 146
Kapitał własny187 875189 868188 755208 187
Kapitał zakładowy72 23872 23881 53886 824
Liczba akcji (tys. szt.)36 119,1136 119,1140 769,1143 412,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,205,264,634,80
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,030,000,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów133 747128 808127 741155 704
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 1669 77114 37843 758
Zysk (strata) brutto8 9271 01010 18239 481
Zysk (strata) netto7 2761 96910 28132 200
Przepływy netto-1 8021 474-6 69210 166
Przepływy netto z działalności operacyjnej42 29828 89522 41737 058
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej20 30526 9454 072-1 342
Przepływy netto z działalności finansowej-64 405-54 366-33 181-25 550
Aktywa razem391 007394 583407 570423 198
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania202 182182 230178 843196 264
Zobowiązania długoterminowe118 638115 034115 623120 925
Zobowiązania krótkoterminowe83 54467 19663 22075 339
Kapitał własny188 755212 448227 388225 083
Kapitał zakładowy81 53886 82486 82486 824
Liczba akcji (tys. szt.)40 769,1143 412,1443 412,1443 412,14
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,634,895,245,18
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,040,240,74
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport