Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów152 324247 957268 451284 980
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1636864 5713 351
Zysk (strata) brutto-628244 1073 396
Zysk (strata) netto-730-2222 8182 033
Przepływy netto-28 03524 914-13 2534 306
Przepływy netto z działalności operacyjnej-21 42131 2556 268-11 999
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 076-1 760-2 0882 289
Przepływy netto z działalności finansowej-5 538-4 581-17 43314 016
Aktywa razem473 303554 637587 353584 034
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania323 664404 196436 660436 164
Zobowiązania długoterminowe49 61853 31839 98843 888
Zobowiązania krótkoterminowe274 046350 878396 672392 276
Kapitał własny149 561150 291150 576147 758
Kapitał zakładowy5 7585 7585 7585 758
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,0823 030,0823 030,0823 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,496,536,546,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,010,120,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów996 215832 725415 870343 017
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 870-77 8901 641154
Zysk (strata) brutto6 753-77 3048951 291
Zysk (strata) netto3 753-62 794310809
Przepływy netto-51 343-36 05655 428-110 306
Przepływy netto z działalności operacyjnej-53 530-22 18018 863-38 014
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 245-17 46734 717-63 227
Przepływy netto z działalności finansowej4 4323 5911 848-9 065
Aktywa razem554 637629 562502 252363 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania404 196482 814292 833154 091
Zobowiązania długoterminowe53 31836 40225 47225 823
Zobowiązania krótkoterminowe350 878446 412267 361128 268
Kapitał własny150 291146 622209 510209 296
Kapitał zakładowy5 7585 7585 7585 758
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,0823 030,0823 030,0823 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,536,379,109,09
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,16-2,730,010,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport