Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-27
ZWC Otrzymanie wyniku kontroli celno-skarbowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za 2011r.
480,00
0,00
2019-09-12
ZWC Przedłużenie umowy pożyczki
484,00
-1,24
2019-07-29
ZWC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
500,00
0,00
2019-07-23
ZWC Rezygnacja członka Zarządu
496,00
0,00
2019-04-24
ZWC QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
490,00
0,00
2019-04-08
ZWC Dywidenda za rok obrotowy 2018
510,00
0,00
2019-04-08
ZWC Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
510,00
0,00
2019-04-01
ZWC Zamkniecie transakcji nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o.
505,00
+0,99
2019-03-29
ZWC Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
505,00
0,00
2019-03-27
ZWC Zawarcie aneksów do umów kredytowych z bankiem PEKAO S.A.
515,00
-0,97
2019-03-12
ZWC Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
488,00
-0,41
2019-03-12
ZWC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec s.A.
488,00
-0,41
2019-03-06
ZWC Ponowne powołanie osób zarządzających w Grupie Żywiec S.A.
486,00
+2,47
2019-03-06
ZWC Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2018
486,00
0,00
2019-02-27
ZWC Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
476,00
+0,42
2019-02-13
ZWC Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
464,00
+4,31
2019-02-13
ZWC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
464,00
0,00
2019-02-13
ZWC R /: formularz raportu rocznego
464,00
0,00
2019-01-15
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
458,00
0,00
2019-01-08
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarzadzającą
462,00
+1,30
  • Poprzednia strona
  • z 76
  • Następna strona