Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-08
ZWC Dywidenda za rok obrotowy 2018
510,00
0,00
2019-04-08
ZWC Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
510,00
0,00
2019-04-01
ZWC Zamkniecie transakcji nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Browar Namysłów Sp. z o.o.
505,00
+0,99
2019-03-29
ZWC Zawarcie Umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
505,00
0,00
2019-03-27
ZWC Zawarcie aneksów do umów kredytowych z bankiem PEKAO S.A.
515,00
-0,97
2019-03-12
ZWC Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.
488,00
-0,41
2019-03-12
ZWC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec s.A.
488,00
-0,41
2019-03-06
ZWC Ponowne powołanie osób zarządzających w Grupie Żywiec S.A.
486,00
+2,47
2019-03-06
ZWC Wniosek Zarządu Grupy Żywiec S.A. dotyczący propozycji podziału zysku za rok 2018
486,00
0,00
2019-02-27
ZWC Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
476,00
+0,42
2019-02-13
ZWC Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych
464,00
+4,31
2019-02-13
ZWC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
464,00
0,00
2019-02-13
ZWC R /: formularz raportu rocznego
464,00
0,00
2019-01-15
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
458,00
0,00
2019-01-08
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarzadzającą
462,00
+1,30
2019-01-07
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzajacą
466,00
0,00
2019-01-03
ZWC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
462,00
0,00
2018-12-21
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
464,00
0,00
2018-12-19
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
460,00
+1,30
2018-12-11
ZWC Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
468,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 76
  • Następna strona