Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów722 891958 9071 037 507604 448
Zysk (strata) z działalności operacyjnej97 276142 165162 98812 894
Zysk (strata) brutto101 070144 735149 1136 118
Zysk (strata) netto83 507116 781119 2974 511
Przepływy netto-53 29716 73480 992-60 020
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 836268 332214 70321 323
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-68 764-47 709-25 786-27 784
Przepływy netto z działalności finansowej-1 369-203 889-107 925-53 559
Aktywa razem1 856 7511 954 8402 166 7191 837 279
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 547 0161 721 4982 048 3131 689 929
Zobowiązania długoterminowe25 56857 678557 678507 678
Zobowiązania krótkoterminowe1 521 4481 663 8201 490 6351 182 251
Kapitał własny309 735233 342118 406147 350
Kapitał zakładowy25 67825 67825 67825 678
Liczba akcji (tys. szt.)10 271,3410 271,3410 271,3410 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1622,7211,5314,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)8,1311,3711,620,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 323 7533 165 2622 392 6053 132 014
Zysk (strata) z działalności operacyjnej415 323333 909327 878283 588
Zysk (strata) brutto401 036321 554344 897262 131
Zysk (strata) netto324 096258 550272 573298 131
Przepływy netto-15 591-3 366139 002-30 249
Przepływy netto z działalności operacyjnej521 194502 820468 054558 284
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-170 043-142 950-13 403-139 635
Przepływy netto z działalności finansowej-366 742-363 236-315 649-448 898
Aktywa razem1 856 7511 843 8651 879 3152 062 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 547 0161 694 3671 690 2681 800 732
Zobowiązania długoterminowe25 568557 678604 89061 394
Zobowiązania krótkoterminowe1 521 4481 136 6891 085 3781 607 646
Kapitał własny309 735149 498189 047261 940
Kapitał zakładowy25 67825 67825 67825 678
Liczba akcji (tys. szt.)10 271,3410 271,3410 271,3410 271,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)30,1614,5518,4125,50
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)31,5525,1726,5429,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport