Trwa ładowanie...
bEiSesfF

Notowania

Investment Friends Capital SE (IFC)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3636440
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3532410
Zysk (strata) brutto3532410
Zysk (strata) netto3532410
Przepływy netto-40-80
Przepływy netto z działalności operacyjnej-40-80
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem4 6774 6214 6004 620
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3376
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3376
Kapitał własny4 6744 6184 5934 614
Kapitał zakładowy10 51110 5112 1022 102
Liczba akcji (tys. szt.)1 001,071 001,071 001,071 001,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,674,614,594,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,030,040,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3092032301 476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej281114241 058
Zysk (strata) brutto-13012235704
Zysk (strata) netto-13012240688
Przepływy netto-6-325-109-3 803
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2714-163-146
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej21-33352-3 657
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem4 6204 9025 73123 027
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania682078
Zobowiązania długoterminowe00326
Zobowiązania krótkoterminowe681752
Kapitał własny4 6144 8945 71122 949
Kapitał zakładowy2 1022 1022 15745 048
Liczba akcji (tys. szt.)1 001,071 001,074 290,2821 451,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,614,891,331,07
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,130,120,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiSesgn