Trwa ładowanie...
bEgonolh

Notowania

International Personal Finance plc (IPF)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q22019Q42019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem1 023 9001 166 9001 322 7001 362 300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania653 400778 400886 300908 400
Zobowiązania długoterminowe517 400250 300594 500605 200
Zobowiązania krótkoterminowe136 000528 100291 800303 200
Kapitał własny370 500388 500436 400453 900
Kapitał zakładowy23 40023 40023 40023 400
Liczba akcji (tys. szt.)234 244,44234 244,44234 244,44234 244,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,581,661,861,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów661 300889 100866 400825 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 100177 500167 800160 800
Zysk (strata) brutto-40 700114 000109 300105 600
Zysk (strata) netto-64 20071 80075 40036 600
Przepływy netto78 900-7 10019 000-17 400
Przepływy netto z działalności operacyjnej283 60064 20060 200-7 800
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 100-31 200-25 700-21 300
Przepływy netto z działalności finansowej-189 600-40 100-15 50011 700
Aktywa razem1 023 9001 322 7001 322 5001 342 600
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania653 400886 300889 500845 700
Zobowiązania długoterminowe517 400594 500679 900608 200
Zobowiązania krótkoterminowe136 000291 800209 600237 500
Kapitał własny370 500436 400433 000496 900
Kapitał zakładowy23 40023 40023 40023 400
Liczba akcji (tys. szt.)234 244,44234 244,44234 244,44234 244,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,581,861,852,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,270,310,320,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgonolP