Trwa ładowanie...
bDZfYvDp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 3694 4775 0147 366
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 325-1 510-10 264-541
Zysk (strata) brutto6 968-2 484-11 353-1 593
Zysk (strata) netto4 447-1 277-10 704-1 763
Przepływy netto4423 806-1 980954
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 4461 2581 5681 509
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 018-1 163-1 403-403
Przepływy netto z działalności finansowej3 139-155-2 157-122
Aktywa razem94 36290 10393 017108 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 98388 77191 34597 183
Zobowiązania długoterminowe40 74753 30656 22864 617
Zobowiązania krótkoterminowe22 23635 46535 11732 566
Kapitał własny31 3791 3321 67211 593
Kapitał zakładowy401 426378 018377 979377 942
Liczba akcji (tys. szt.)238 872,39238 872,39238 872,39238 872,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,010,010,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,01-0,04-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 22622 5057 8495 889
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-16 6404 5151 420-13 632
Zysk (strata) brutto-8 462-288-3 147-17 299
Zysk (strata) netto-9 297-1 940-4 890-18 792
Przepływy netto3 222497-4 9692 955
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 7818 756-5 913-4 225
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4920-11 323-8 433
Przepływy netto z działalności finansowej705-3 39012 23815 627
Aktywa razem94 362110 460121 021114 618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 98395 942107 679110 914
Zobowiązania długoterminowe40 74763 74878 76183 374
Zobowiązania krótkoterminowe22 23632 19428 91827 540
Kapitał własny31 37914 51813 3423 704
Kapitał zakładowy401 426377 942375 208362 534
Liczba akcji (tys. szt.)238 872,39238 872,39217 318,80150 629,96
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,130,060,060,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,01-0,02-0,13
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZfYvDX