Trwa ładowanie...
bDXQMcVx

Notowania

J.W. Construction Holding SA (JWC)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58 70955 02522 86845 552
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 058-7 673-14 929-3 093
Zysk (strata) brutto18 539-10 323-18 648-5 078
Zysk (strata) netto12 821-9 529-10 878-4 551
Przepływy netto107 729-9 56512 124-8 390
Przepływy netto z działalności operacyjnej99 85718 954-6 873-16 997
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej20 550125-7 862-2 781
Przepływy netto z działalności finansowej-12 678-28 64426 85811 389
Aktywa razem1 962 1421 818 0861 808 0141 732 194
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 244 8291 114 2481 094 2111 007 210
Zobowiązania długoterminowe301 953390 471422 688336 822
Zobowiązania krótkoterminowe942 877723 777671 523670 388
Kapitał własny717 313703 837713 804724 984
Kapitał zakładowy17 77217 77217 77217 772
Liczba akcji (tys. szt.)88 859,4488 859,4488 859,4488 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,077,928,038,16
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,14-0,11-0,12-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów182 153605 314404 068404 151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 63687 84818 82348 143
Zysk (strata) brutto-15 51079 8109 55932 680
Zysk (strata) netto-12 13763 39716 53325 936
Przepływy netto101 897-14 016-51 78785 959
Przepływy netto z działalności operacyjnej94 94168 067183 17999 199
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej10 031-61 243-135 876-94 068
Przepływy netto z działalności finansowej-3 075-20 840-99 08980 828
Aktywa razem1 962 1421 668 8091 755 5501 690 887
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 244 829940 8961 061 8461 012 660
Zobowiązania długoterminowe301 953364 118327 456463 811
Zobowiązania krótkoterminowe942 877576 778734 390548 848
Kapitał własny717 313727 913693 704678 228
Kapitał zakładowy17 77217 77217 77217 772
Liczba akcji (tys. szt.)88 859,4488 859,4488 859,4488 859,44
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,078,197,817,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,140,710,190,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDXQMcWf