Trwa ładowanie...
bEaeFoMl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 0989 5559 8569 821
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 5976217631 284
Zysk (strata) brutto2 5555857151 258
Zysk (strata) netto2 8122749851 000
Przepływy netto-697-9781 1251 988
Przepływy netto z działalności operacyjnej4283 0841 4835 960
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 118-1 405-584-1 270
Przepływy netto z działalności finansowej-7-2 657226-2 702
Aktywa razem48 35439 13646 82442 631
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 70920 30324 27218 416
Zobowiązania długoterminowe3 6153 7464 7744 806
Zobowiązania krótkoterminowe23 09416 55719 49813 610
Kapitał własny21 64518 83322 55224 215
Kapitał zakładowy4 8124 8124 8124 812
Liczba akcji (tys. szt.)4 812,164 812,164 812,164 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,503,914,695,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,060,200,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 15947 07345 78446 885
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 1105 4285 2543 971
Zysk (strata) brutto4 8915 0894 9243 491
Zysk (strata) netto4 8605 0674 0853 036
Przepływy netto1 902372-3 0303 469
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 2775 7662 7186 905
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 892-2 820-3 658-2 771
Przepływy netto z działalności finansowej-4 483-2 574-2 090-665
Aktywa razem48 35443 32242 00746 229
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 70923 89125 17429 864
Zobowiązania długoterminowe3 6153 4903 9004 068
Zobowiązania krótkoterminowe23 09420 40121 27425 796
Kapitał własny21 64519 43116 68515 976
Kapitał zakładowy4 8124 8124 8124 812
Liczba akcji (tys. szt.)4 812,164 812,164 812,164 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,504,043,473,32
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,011,050,850,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEaeFoMT