Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaZdarzenie
2017-08-17
Prairie Mining Ltd.
WZA: zatwierdzenie emisji obligacji zamiennych
2017-04-28
Prairie Mining Ltd.
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2017-03-10
Prairie Mining Ltd.
Skonsolidowany raport półroczny
2016-11-23
Prairie Mining Ltd.
WZA: zmiany w Radzie Dyrektorów
2016-09-26
Prairie Mining Ltd.
Skonsolidowany raport roczny
2016-04-28
Prairie Mining Ltd.
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2016-03-21
Prairie Mining Ltd.
Skonsolidowany raport półroczny
2015-11-09
Prairie Mining Ltd.
WZA: zmiany w Radzie Dyrektorów, przyjęcie sprawozdania w sprawie wynagrodzeń
2015-09-21
Prairie Mining Ltd.
WZA: zatwierdzenie transakcji na mocy umowy inwestycyjnej, zmiana planu praw wydajności