Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaZdarzenie
2019-11-14
Movie Games SA
Publikacja raportu finansowego za 3 kwartał
2019-08-14
Movie Games SA
Publikacja raportu finansowego za 2 kwartał
2019-06-28
Movie Games SA
WZA: zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych i na kapitał zapasowy
2019-05-15
Movie Games SA
Publikacja raportu finansowego za 1 kwartał
2019-04-02
Movie Games SA
Raport roczny
2019-02-14
Movie Games SA
Publikacja raportu finansowego za 4 kwartał