Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaZdarzenie
2019-11-14
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2019-08-14
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 2 kwartał
2019-06-28
Nestmedic SA
WZA: przerwa w obradach do 2019-07-15, pokrycie straty, zmiany w RN, emisja akcji serii F, emisja obligacji serii od A zamiennych na akcje serii G, emisja warrantów serii A i akcji serii H
2019-05-15
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2019-03-20
Nestmedic SA
Skonsolidowany raport roczny
2018-11-13
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2018-09-19
Nestmedic SA
WZA: zmiany w RN
2018-08-13
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 2 kwartał
2018-06-28
Nestmedic SA
WZA: pokrycie straty
2018-05-14
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2018-03-20
Nestmedic SA
Raport roczny
2018-03-20
Nestmedic SA
Skonsolidowany raport roczny
2017-11-07
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2017-08-14
Nestmedic SA
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 2 kwartał
2017-07-12
Nestmedic SA
WZA: dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym