Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Alma Market wychodzi na plus

0
Podziel się

Spółka Alma Market, właściciel sieci delikatesów, miała 9,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 59,05 mln zł straty rok wcześniej

Alma Market wychodzi na plus
(almamarket.pl)
bEgyOydh

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 26,50 mln zł wobec 49,49 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 1245,07 mln zł wobec 1010,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 3,13 mln zł zysku netto wobec 49,92 mln zł straty rok wcześniej.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 245 066 1 010 877 310 928 232 887
II. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej 26 502 -49 490 6 618 -11 402
III. Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 12 815 -62 443 3 200 -14 386
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 11 747 -57 970 2 934 -13 355
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej ALMA MARKET SA 9 188 -59 055 2 294 -13 605
VI. Przepływy pieniężne netto z kontynuowanej działalności operacyjnej 25 721 61 699 6 423 14 214
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 707 -48 187 426 -11 101
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 507 -10 449 -3 123 -2 407
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym z działalności kontynuowanej 14 921 3 063 3 726 706
X. Aktywa razem 776 575 723 874 196 090 176 202
XI. Zobowiązania długoterminowe 194 756 188 915 49 177 45 985
II. Zobowiązania krótkoterminowe 304 198 269 228 76 812 65 534
III. Kapitał własny 277 621 265 731 70 101 64 683
IV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy spółki dominującej ALMA MARKET SA 249 605 240 274 63 027 58 486
V. Kapitał zakładowy 5 429 5 429 1 371 1 322
VI. Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) 5 428 990 5 428 990 5 428 990 5 428 990
VII. Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) 2,16 -10,68 0,54 -2,46
VIII. Zysk w danym okresie na 1 akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) 1,69 -10,88 0,42 -2,51
IX. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) 51,14 48,95 12,91 11,91
X. Wartość księgowa na 1 akcję przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej ALMA MARKET SA (w zł / w EUR) 45,98 44,26 11,61 10,77
bEgyOydj

| |
| --- |

bEgyOydK
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)