Notowania

giełda
17.05.2018 17:57

Apator miał 14,35 mln zł zysku netto, 29,5 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Apator odnotował 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 14,6 mln zł w I kw. br wobec 16,63 mln zł rok wcześniej. 

Zysk operacyjny wyniósł 19,47 mln zł wobec 23,36 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,5 mln zł wobec 32,7 mln zł rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,24 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 215,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Apator uzyskała w I kwartale 2018 r. wyniki finansowe odpowiadające opublikowanej prognozie rocznej. Przychody ze sprzedaży są na zakładanym poziomie (188,2 mln zł z uwzględnieniem działalności zaniechanej), widoczna jest jednocześnie oczekiwana poprawa rentowności na wszystkich poziomach. Wzrost r/r marży ze sprzedaży brutto o 2,9 pkt proc. - z 28,8% do 31,7%, marży EBITDA o 1 pkt proc. z 15,2% do 16,2% nastąpił m.in. w wyniku lepszego pokrycia kosztów wydziałowych, konsekwentnego utrzymywania dyscypliny kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz bardziej efektywnego wykorzystania elementów z recyklingu w linii opomiarowania energii elektrycznej. Istotną poprawę marżowości odnotowano również w linii systemów sterowania i nadzoru (Apator Elkomtech), co związane jest przede wszystkim z korzystniejszym miksem produktowym (wyższa sprzedaż wysokomarżowych licencji i prac). Bardziej zyskowna była również sprzedaż segmentu gaz (wzrost marży EBITDA o 5,8 pkt proc. z 12,0% w I kwartale 2017 r. do 17,8% w 2018
r.), a marża w segmencie wody i ciepła, pomimo mniej korzystnego miksu produktowego, utrzymała się na bardzo wysokim poziomie ponad 37% (marża brutto) i ponad 21% (marża EBITDA)" - czytamy w raporcie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 7,45 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz