Notowania

asseco poland
19.04.2010 09:46

Asseco Poland planuje przejęcia

Spółka prowadzi intensywne rozmowy w sprawie akwizycji z 13 podmiotami. Spółki, z którymi rozmawia Asseco są rentowne na poziomie netto, a ich przychody są na poziomie od 3 do 50 mln euro.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Asseco/Materiały prasowe)

*Spółkaprowadzi intensywne rozmowy w sprawie akwizycji z 13 podmiotami. Spółki, z którymi rozmawia Asseco są rentowne na poziomie netto, a ich przychody są na poziomie od 3 do 50 mln euro. *

na zdjęciu: Adam Góral, prezes Asseco Poland

Środki, jakie spółka chce pozyskać z emisji akcji s. I na te akwizycje, powinny zostać wydane w ciągu 12-18 miesięcy - podało Asseco w prospekcie emisyjnym.

Sześć spółek, z którymi rozmawia Asseco prowadzi działalność w obszarze Asseco South Western Europe, w tym cztery z nich działają na terenie Hiszpanii, a dwie na terenie Włoch. Są to spółki oferujące oprogramowanie ERP dla dużych przedsiębiorstw, oprogramowanie ERP dla sektora publicznego, oprogramowanie do obsługi płatności elektronicznych, oprogramowanie dla instytucji finansowych i telekomunikacji, jak również oprogramowanie do tzw. przetwarzania rozproszonego oraz oprogramowanie w zakresie systemów bezpieczeństwa.

_ Zainteresowanie nabyciem tych podmiotów wynika z faktu, iż podmioty te posiadają silną pozycję rynkową w zakresie swoich produktów lub umożliwiłyby uzyskanie dostępu do lokalnych rynków oprogramowania dla instytucji finansowych lub też posiadają atrakcyjne rozwiązania produktowe, które uzupełniałby już posiadaną na tych rynkach ofertę _ - napisano w raporcie.

Cztery spółki, którymi zainteresowane jest Asseco prowadzą działalność w obszarze Asseco DACH, w tym dwie mają siedzibę w Szwajcarii, a dwie w Niemczech. Oferują one przede wszystkim oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw, jak również oprogramowanie dla sektora finansowego. Ich rozwiązania produktowe, miałyby uzupełnić już posiadaną ofertę Asseco na rynku w Niemczech oraz dodatkowo umożliwiłoby to wejście na rynek Szwajcarii.

Asseco jest też zainteresowane trzema podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze Europy Północnej - wszystkie mają siedzibę w Finlandii. Spółki te oferują przede wszystkim oprogramowanie dla przedsiębiorstw, w tym dla sektora energetycznego. Zainteresowanie Asseco kupnem tych firm wynika z faktu, iż posiadają one atrakcyjne rozwiązania produktowe i silną pozycję na rynku.
_ _

_ Włączenie do grupy Asseco takich podmiotów ma na celu realizację strategii spółki zakładającej utrzymanie i potwierdzenie pozycji jako jednego z wiodących dostawców oprogramowania własnego w Europie z szeroką ofertą produktową. Spółka jest w szczególności zainteresowana nabyciem udziałów w podmiotach, których istotną część sprzedaży stanowi własne oprogramowanie _ - napisano.

W każdym przypadku rozmowy dotyczą kupna od 51 proc. do 80 proc. udziałów, przy założeniu, że mniejszościowe udziały pozostaną w rękach obecnych właścicieli, którzy pozostaną udziałowcami w tych spółkach i nadal będą uczestniczyć w zarządzaniu nimi celem wykorzystania ich znajomości lokalnych rynków i klientów.

Wielkość przychodów spółek, z którymi rozmawia Asseco zawiera się w przedziale od ok. 3 mln euro do około 50 mln euro rocznie. Wszystkie są rentowne na poziomie zysku netto.

Oprócz wymienionych spółek Asseco Poland rozważa również inne możliwości potencjalnych przejęć.

Jeśli łączna cena przejęć przewyższy kwotę, jaką Asseco Poland pozyska na ten cel z oferty, zarząd nie wyklucza, że część przejęć może zostać sfinansowana ze środków własnych spółki, z kredytu bankowego bądź kolejnej emisji akcji.

Oferta publiczna obejmuje do 3.878.277 akcji serii I. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki w ramach subskrypcji zamkniętej.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )
Tagi: asseco poland, acp, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz