Notowania

bak
26-05-2014 (08:45)

Bakalland przejmie Delectę. Kurs akcji mocno w górę

Wartość transakcji to 100 milionów złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Spółka Bakalland kupi 100 procent akcji Rieber Foods Polska (Delecta) za 100 milionów złotych. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest zgoda prezesa UOKiK. W tym celu zostanie przeprowadzona emisja ponad 16 milionów akcji. W reakcji na tę informację, kurs akcji rósł dziś o ponad 30 procent. Notowania zostały jednak zawieszone tuż po godzinie 10-tej. Ich kolejne zrównoważenie nastąpiło około 12-tej.

Aktualizacja 12:25

Dzisiejszy wzrost cen akcji spółki pozwolił wyrównać straty inwestorów, którzy kupili je pod koniec ubiegłego roku.

_ - W dniu 14 maja 2014 roku Bakalland podpisała z Innova Phoenix S.a r.l. umowę dotyczącą połączenia Bakalland i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez inwestora i w której inwestor będzie jedynym wspólnikiem. Umowa weszła w życie w związku z zawarciem w dniu 23 maja 2014 roku przez SPV zobowiązującej umowy sprzedaży 100 procent akcji Rieber Foods Polska S.A. z siedzibą we Włocławku ( _Delecta) na rzecz SPV. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Bakalland, cena sprzedaży 100 procent akcji Delecta wynosi 100 milionów złotych, zaś warunkiem nabycia akcji Delecta jest otrzymanie przez SPV decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - napisano.

Dzisiejsze notowania Bakallandu Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

W ramach Połączenia Bakalland wyemituje dla Inwestora 16.071.428 akcji zwykłych na okaziciela w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100 proc. akcji Delecta. Bakalland podał, że w celu częściowego sfinansowania nabycia 100 proc. akcji Delecta SPV zaciągnie pożyczkę pomostową od Inwestora w wysokości 55 milionów złotych.

_ - Zamiarem Bakalland jest zrefinansowanie Pożyczki przejętej w wyniku Połączenia w celu jej spłaty a gdyby refinansowanie takie nie nastąpiło, to Pożyczka zostanie spłacona w drodze objęcia przez akcjonariuszy Bakalland akcji nowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych opisanych poniżej. Zgodnie z Umową Inwestor obejmie również akcje nowej emisji Bakalland za łączną kwotę 20.000.000 zł _otych - napisano.

Tagi: bak, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz