Notowania

ciech
04.03.2013 10:54

Baniak: Wynik Grupy Ciech obciążony przez restrukturyzację

Wynik netto Grupy Ciech w 2012 roku został obciążony przez rezerwy i odpisy związane z restrukturyzacją Grupy - poinformował wiceminister skarbu Rafał Baniak.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Labudzki/Reporter)

Wynik netto Grupy Ciech w 2012 roku został obciążony przez rezerwy i odpisy związane z restrukturyzacją Grupy - poinformował wiceminister skarbu Rafał Baniak. Dodał, że resort oczekuje poprawy wyników już w tym roku w efekcie restrukturyzacji w Ciech.

- _ Warto jednak podkreślić, że wyniki operacyjne firmy są dużo lepsze. Oczekujemy, że dalsza restrukturyzacja przełoży się na wyniki już w tym roku _ - powiedział Baniak.

Podkreślił, że ostatnie miesiące przynoszą efekty restrukturyzacji Grupy Ciech. _ - Obserwujemy znaczącą poprawę wyników operacyjnych, a także sukcesy projektów porządkowania struktury aktywów. Liczymy na finalizację wszystkich kluczowych projektów w tym roku i utrzymanie dynamiki wzrostu wyników _ - zaznaczył wiceminister.

W piątek Grupa Ciech poinformowała, że w całym 2012 roku grupa miała 449,5 mln zł straty netto, 184,2 mln zł straty operacyjnej i 4378 mln zł przychodów.

Grupa Ciech miała w IV kw. 2012 roku 88,8 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,8 mln zł straty rok wcześniej. Wynik był niższy od średniej prognoz analityków na poziomie 69,4 mln zł straty netto. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 24,4 mln zł wobec 16,4 mln zł zysku przed rokiem. Wynik był lepszy od konsensusu rynkowego na poziomie minus 8,4 mln zł. Przychody grupy wyniosły 1020 mln zł wobec 1019 mln zł przed rokiem i były niższe od średniej prognoz rynkowych na poziomie 1035 mln zł.

Spółka wśród negatywnych czynników wpływających na jej działalność w 2012 roku wymienia m.in. spadek krajowej produkcji budowlano-montażowej, spadek cen energii elektrycznej i wzrost cen gazu w Niemczech, co wpływa na koszt produkcji sody kalcynowanej w grupie Soda Deutschland, a także osłabienie popytu na europejskim rynku sody kalcynowanej w stosunku do roku poprzedniego.

Dodatkowo wysoki poziom cen ropy naftowej przekładał się na wzrost cen surowców dla przemysłu organicznego. Odnotowano też niski poziom rynkowych cen żywic epoksydowych i epichlorohydryny w stosunku do roku poprzedniego. Negatywnie na wyniki wpłynęło też pogorszenie się koniunktury w krajowym przemyśle meblarskim, który jest głównym odbiorcy pianek poliuretanowych i - pośrednio - TDI.

Wyniki grupy po czterech kwartałach uwzględniają zdarzenia jednorazowe, m.in. odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i innych aktywów oraz utworzone rezerwy w spółkach grupy. Zawierają też wycenę nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej jako efekt zmiany polityki rachunkowości.

Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, skupia ponad 40 firm. Głównymi produktami Grupy są soda kalcynowana, żywice poliestrowe i epoksydowe, środki ochrony roślin i nawozy oraz inne chemikalia, mające zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, spożywczym, budownictwie i rolnictwie.

Czytaj więcej w Money.pl
Ciech sprzedał obligacje za kilkaset milionów złotych Ciech sprzedał obligacje o wartości 320 mln zł, a inwestorzy w trakcie procesu book buildingu złożyli zapisy na łączną kwotę ponad 370 mln złotych.
Ciech chce emitować obligacje za setki milionów złotych Ciech zamknął księgę popytu na emisję obligacji o wielkości 320 mln zł i zakończył proces oferowania obligacji zagranicznych o wielkości 245 mln euro.
Ciech zanotował stratę w trzecim kwartale Ciech miał w trzecim kwartale tego roku 23,3 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec konsensusu na poziomie plus 0,3 mln zł.
Tagi: ciech, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, pap, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz