Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Będą większe obowiązki informacyjne spółek

0
Podziel się

Komisja Nadzoru Finansowego pod przewodnictwem Stanisława Kluzy chce bardziej chronić drobnych graczy.

Będą większe obowiązki informacyjne spółek
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bEiuwGRN

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował rekomendację działań, w tym zmian legislacyjnych, które zwiększyłyby przejrzystość rynku kapitałowego i ochronę interesów inwestorów, zwłaszcza indywidualnych - poinformowali przedstawiciele Urzędu.

Chodzi m.in. o zaostrzenie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW. Zdaniem UKNF konieczne jest zwiększenie nacisku na komunikację z rynkiem i zwiększenie roli działań prewencyjnych. Urząd chce uporządkować relacje między ustawową informacją poufną a rozporządzeniem w sprawie raportów bieżących i okresowych.

_ - Chcemy zwiększyć nacisk na informację poufną. Do tej pory spółki prowadziły selektywną politykę informacyjną, pomijając zdarzenia istotne. Rozważamy wymóg zastąpienia w rozporządzeniu w sprawie raportów bieżących i okresowych katalogu raportów bieżących przykładowym katalogiem informacji poufnych _ - powiedziała Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor departamentu emitentów KNF.

bEiuwGRP

Dodała, że w celach prewencyjnych UKNF będzie publikował opisy przypadków, gdy na spółki została nałożona kara za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych. Urząd rozważa też wprowadzenie możliwości wyboru, co do ukarania spółki lub jej zarządu, a także podwyższenie maksymalnej ustawowej kary pieniężnej za niewypełnianie obowiązków informacyjnych przez zarząd spółki. Do tej pory zarząd spółki mógł być ukarany tylko po wcześniejszym ukaraniu samej spółki.

Urząd rozważa nałożenie na spółki obowiązku odniesienia się do _ nieoficjalnej _ prognozy, przekazywanej w mediach przez przedstawicieli zarządów czy rad nadzorczych.

_ - Chcemy zaproponować bardziej elastyczną definicję prognozy, zrównać pojęcie prognozy w rozporządzeniu w sprawie raportów bieżących i okresowych z rozporządzeniem prospektowym nr 809/2004 _ - powiedziała Pieczyńska-Czerny, wyjaśniając, że w rozumieniu rozporządzenia 809 prognozą jest sformułowanie, które w sposób dosłowny lub dorozumiany określa wartość minimalną bądź maksymalną prawdopodobnego poziomu zysków lub strat oraz zawiera dane, które umożliwiają wyliczenie tych wyników.

UKNF chciałby, by w sytuacji, gdy członek zarządu przedstawi taką _ nieoficjalną _ prognozę, spółka się do tego odniosła.

bEiuwGRV

_ - Chcemy, by spółka odniosła się do takich +nieoficjalnych+ prognoz i albo je potwierdziła albo odwołała, jeśli w spółce nie było przygotowanych wewnętrznych prognoz i wypowiedź nie była oparta na rzetelnych analizach _ - powiedziała dyrektor.

Zdaniem dyrektor do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW powinno zostać wprowadzone zalecenie, by spółka dementowała także nieprawdziwe lub nierzetelne informacje, które mogą wprowadzić inwestorów w błąd.

_ - Chcemy, by GPW zaleciła szybkie dementowanie fałszywych informacji i ich szybkie unieszkodliwianie _ - powiedziała Pieczyńska-Czerny.

Urząd ocenia, że zasadne byłoby także wprowadzenie do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zalecenia, by spółki informowały na swoich stronach internetowych o odbytych przez zarząd indywidualnych zamkniętych spotkaniach z analitykami i inwestorami oraz umieszczały nagrania audio z przebiegu WZA.

bEiuwGRW

UKNF rekomenduje też, by spółki były zobowiązane do podawania wycen, w przypadku obejmowania akcji spółki za wkład niepieniężny oraz w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.

Ponadto, UKNF proponuje wprowadzenie zakazu dokonywania transakcji w trakcie trwania okresu zamkniętego przez osoby bliskie tzw. insiderom pierwotnym (np. członkom zarządu i rady nadzorczej), osoby ze spółek zależnych i podmiotów współpracujących ze spółką, np. kancelarie prawne. Proponuje wyeliminowanie przekazywania informacji poufnych agencjom PR.

Do ograniczenia ryzyka wykorzystania informacji poufnych ma też doprowadzić doprecyzowanie regulacji prawnych dotyczących rekomendacji wydawanych np. przez domy maklerskie.

_ - Raport analityczny nie jest informacją poufną, ale informacja, że raport będzie publikowany już jest informacją poufną _ - powiedziała dyrektor.

bEiuwGRX

UKNF chce też zmian legislacyjnych, aby nazwa _ towarzystwo funduszy inwestycyjnych _ lub _ dom maklerski _ nie mogła być używana przed uzyskaniem zezwolenia KNF. Urząd rekomenduje zwiększenie transparentności na rynku NewConnect.

_ - Ani przepisy ustawy o ofercie, ani regulamin alternatywnego systemu obrotu ASO nie przewidują konieczności przekazywania informacji poufnych. Korzystne byłoby umieszczenie w regulaminie trybu, warunków i zakresu przekazywania informacji poufnych _ - powiedziała Pieczyńska-Czerny.

Ponadto, Urząd odniósł się do kwestii lewarowania przy ofertach publicznych._ - Korzystnie oceniamy standardy Skarbu Państwa, gdzie przy ofertach ogranicza się maksymalną liczbę akcji, na które może się zapisać inwestor indywidualny. Chcemy też, by spółki rozważyły czy nie wymagać opłacania zapisów po ogłoszeniu stopy alokacji _ - powiedziała dyrektor.

UKNF przedstawił też rekomendacje dotyczące transakcji umówionych podczas sesji na GPW, podmiotów powiązanych i zwiększenia ochrony prawnej przy wezwaniach.

bEiuwGSq
giełda
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)