Notowania

bio
30.01.2012 08:47

Bioton i Actavis Group powołały spółkę do sprzedaży insulin

Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła z Actavis Group umowę joint ventures dotyczącą globalnej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji rekombinowanej insuliny ludzkiej, analogu insuliny szybkodziałającej oraz analogu insuliny długodziałającej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(shorrocks/iStockphoto)

*Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła z Actavis Group umowę joint ventures dotyczącą globalnej współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji rekombinowanej insuliny ludzkiej, analogu insuliny szybkodziałającej oraz analogu insuliny długodziałającej. *

Umowa będzie obowiązywać na terytorium krajów Unii Europejskiej, USA, Japonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Kosowa, Lichtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Szwajcarii, poinformował Bioton w komunikacie. Bioton otrzyma od Actavis 55,5 mln euro wynagrodzenia.

_ W związku z zawarciem umowy, z tytułu udzielenia przez Bioton wyłączności na terytorium, a także realizacji określonych zadań związanych z rejestracją insulin, Actavis zobowiązała się do zapłaty na rzecz Bioton łącznej kwoty wynagrodzenia w wysokości 55.500.000,00 EUR, z czego 22.250.000,00 EUR płatne w dniu zawarcia umowy, tj. 30.01.2012 r., natomiast pozostała kwota w wysokości 33.250.000,00 EUR płatna będzie w transzach związanych z zaistnieniem określonych zdarzeń związanych z procesem rejestracji RHI, m.in.: złożenia w European Medicines Agency (EMA) oraz amerykańskiej Food and Drug Administration (FDA) dossier rejestracyjnych RHI oraz uzyskanie na tych rynkach rejestracji RHI _- podano także.

Strony uzgodniły, że terytorium może zostać rozszerzone o dodatkowe rynki.

Umowa przewiduje powołanie przez strony spółki joint venture pod firmą Actavis Bioton GmbH, z siedzibą w Zug w Szwajcarii, w proporcjach kapitałowych i korporacyjnych 50/50 do której wniesione lub udostępnione zostaną wybrane aktywa Bioton związane z rozwojem i komercjalizacją insulin Bioton, w szczególności prawa do rejestracji, dystrybucji i sprzedaży oraz wybrane prawa własności intelektualnej.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Bioton będzie odpowiedzialny za produkcję insulin w formie gotowego produktu farmaceutycznego w swoim zakładzie produkcyjnym w Macierzyszu, natomiast Actavis, i spółki z grupy Actavis będą odpowiedzialne za dystrybucję i sprzedaż Insulin na terytorium.
_ W ramach swoich zadań spółka JV będzie odpowiedzialna za rejestrację RHI na terytorium oraz kontynuację prac rozwojowych nad analogami insulin, dla których strony zapewnią finansowanie _- czytamy dalej.

Obie strony zakładają, że wysokość przychodów Actavis z tytułu sprzedaży przez Actavis Insulin na terytorium powinna wynieść w początkowym okresie 7 lat od rozpoczęcia sprzedaży ponad 1,5 mld EUR.

Zgodnie z umową strony będą w równej proporcji (po 50 %) dzielić się zyskami ze sprzedaży Insulin przez Actavis na terytorium, a także kosztami rejestracji i rozwoju Insulin.

Bioton poinformował także, że zawarł porozumienia z Actavis dotyczące sprzedaży insulin na dodatkowych 24 terytoriach, w tym w Turcji i w Australii. Z tego tytułu Actavis zapłaci dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 1.900.000,00 EUR, w tym 1.000.000,00 EUR w momencie podpisania ostatecznych umów odnoszących się do porozumień, które planowane jest w nadchodzących tygodniach.

Strony zakładają, że sprzedaż przez Actavis RHI na części dodatkowych terytoriów rozpocznie się na przełomie 2012 i 2013 r. Zyski ze sprzedaży Insulin na tych rynkach będą również dzielone w równych proporcjach (50/50).

Grupa Actavis posiada obecnie portfolio ok. 830 leków znajdujących się na rynku i zarejestrowanych w ponad 70 krajach. Ponadto Actavis posiada portfel 315 produktów farmaceutycznych będących w zaawansowanej fazie rozwoju lub rejestracji.

W I-III kw. 2011 roku Bioton miał 23,23 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 15,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,74 mln zł wobec 187,67 mln zł.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Tagi: bio, eur, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz