Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bioton podwyższył kapitał o ponad 50 mln złotych

0
Podziel się:

Spółka biotechnologiczna Bioton podwyższyła kapitał zakładowy o 52,20 mln zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 20 gr każda i takiej samej cenie emisyjnej.

Bioton podwyższył kapitał o ponad 50 mln złotych
(ZaldyImg/CC/Flickr)

Spółka biotechnologiczna Bioton podwyższyła kapitał zakładowy o 52,20 mln zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 20 gr każda i takiej samej cenie emisyjnej.

_ Zarząd spółki w dniu 22.09.2011 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, na podstawie której zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę 52.196.017,20 zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 20 groszy każda. Cena emisyjna akcji serii A1 wynosi 20 groszy za jedną akcję _ - głosi komunikat.

_ Emisja akcji serii A1 stanowi pierwszą część płatności na rzecz Troqueera za 436 udziałów Biolek stanowiących łącznie 50,11 % kapitału zakładowego Biolek oraz uprawniających łącznie do 50,11 % głosów na zgromadzeniu wspólników _ - czytamy dalej.

Wcześniej w tym tygodniu Bioton poinformował, że żaden z obligatariuszy Biotonu nie wyraził sprzeciwu wobec nabycia 51% udziałów w spółce Biolek, co oznacza spełnienie się warunku zawieszającego umowy z Troqueera Enterprises.

Na początku września Bioton poinformował o zawarciu z Troqueera Enterprises umowy, w ramach której kupi 50,1 procent akcji spółki Biolek. Bazowa cena wynosi 60 mln złotych.

Biolek jest spółką posiadającą portfel unikalnych produktów weterynaryjnych stosowanych jako dodatki paszowe w hodowli zwierząt, a także portfel produktów farmaceutycznych stosowanych w gastroenterologii.

Bioton informował, że nabycie udziałów Bioleku _ służy realizacji przez spółkę strategicznego celu jakim jest zbudowanie drugiej linii biznesowej, która w krótkim horyzoncie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe i zapewni spółce dodatkowe środki pieniężne na przyspieszenie prac nad rozwojem kolejnych generacji insulin, w tym insulin analogowych _.

Bioton miał 34,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 24,35 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 136,11 mln zł wobec 124,99 mln zł rok wcześniej.

giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)