Notowania

bio
30.06.2009 16:54

Biotonu wyemituje nowe akcje

Akcjonariusze spółki Bioton zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji o wartości nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka w uchwałach po ZWZ. Zdecydowano również o pokryciu strat z kapitału zakładowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/ANP)

*Akcjonariusze spółki Bioton zdecydowali o upoważnieniu zarządu do emisji akcji o wartości nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka w uchwałach po ZWZ. Zdecydowano również o pokryciu strat z kapitału zakładowego. *

_ Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000.000 złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 29 czerwca 2009 r. _ - podała spółka w komunikacie.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego, podano także.

_ Celem ewentualnej emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, jak również planowane projekty inwestycyjne Spółki w obszarze sprzedaży i dystrybucji insuliny i innych produktów _ - czytamy dalej.

ZWZ zdecydowało również o pokryciu z kapitału zapasowego spółki strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2008 pokryć stratę netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 111,59 mln zł oraz straty z lat ubiegłych w kwocie 8.37 mln zł z kapitału zapasowego.

Spółka Bioton miała 19,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 4,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 6,48 mln zł wobec 38,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 73,58 mln zł wobec 90,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2009 roku spółka miała 34,80 mln zł zysku netto wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
* [ Notowania surowców na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/surowce/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )
Tagi: bio, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz