Notowania

Przejdź na
pbg
02.05.2012 08:03

Budowlana spółka mocno skorygowała zysk netto za 2011 rok

Grupa budowlana PBG z powodu utworzonych odpisów skorygowała w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 rok swój zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 22 proc., do 160,9 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gripas/Dreamstime)

Grupa budowlana PBG z powodu utworzonych odpisów skorygowała w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 rok swój zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 22 proc., do 160,9 mln złotych.

- _ Po przeglądzie wszystkich segmentów działalności i poszczególnych kontraktów oraz po konsultacji z audytorem, wynik został skorygowany w stosunku do rezultatów opublikowanych po IV kwartale 2011 roku. Zmiany wynikają w głównej mierze z faktu, iż Grupa Kapitałowa dokonała zmian w szacunkach przychodów i kosztów na kontraktach drogowych oraz na kontrakcie 'Budowa stopnia wodnego Malczyce _' - poinformowało PBG.

W przypadku Malczyc zmniejszono szacowane dotychczas przychody w związku z nieprzedłużeniem umowy na dalszy zakres prac. Na części kontraktów drogowych dokonano zmian szacowanych kosztów, co spowodowało utworzenie rezerw i spadek bieżącego wyniku.

Kontrakty, w związku z którymi Grupa PBG zawiązała rezerwy na straty na kontrakcie to budowa autostrady A1 na odcinku Włocławek i Toruń (6,7 mln zł) oraz budowa _ Połączenie portu lotniczego z portem morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego w Gdańsku _ (około 9 mln zł).

_ - Grupa zdecydowała się na korektę ze względu na konserwatywne podejście do kontraktów charakteryzujących się niepewnością co do wysokości marż, w szczególności ze względu na poziom kosztów do poniesienia _ - podała spółka.

W efekcie zysk netto grupy PBG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wyniósł 160,9 mln zł. Jest on o 22 proc. niższy niż wykazany przez spółkę w raporcie za czwarty kwartał. Zysk jest też o 14 proc. niższy niż w 2010 roku.

Zysk operacyjny grupy PBG w 2011 roku sięgnął 269 mln zł i jest o 20 proc. niższy niż zaprezentowany w raporcie za czwarty kwartał. W stosunku do 2010 roku zysk operacyjny grupy spadł o 6 proc.

Przychody grupy PBG w 2011 roku zostały skorygowane o 2 proc. i wyniosły 3,67 mld zł. W stosunku do 2010 roku przychody grupy zwiększyły się o 34 procent.

Tagi: pbg, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz