Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Cersanit zaczyna generować zyski

0
Podziel się:

Cersanit, producent ceramiki sanitarnej, miał 103,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 8,13 mln zł straty rok wcześniej.

Cersanit zaczyna generować zyski
(Cersanit)

Cersanit, producent ceramiki sanitarnej, miał 103,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 8,13 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 142,03 mln zł wobec 168,10 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody wyniosły 1531,46 mln zł wobec 1415,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 29,07 mln zł zysku netto wobec 44,66 mln zł straty rok wcześniej.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 531 462 1 415 186 382 445 326 032
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 032 168 101 35 469 38 727
III. Zysk (strata) brutto 128 547 (8 141) 32 101 (1 876)
IV. Zysk (strata) netto 103 170 (8 130) 25 764 (1 873)
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 207 143 157 712 51 729 36 334
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (67 370) (119 137) (16 824) (27 447)
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 179 689 (653 794) 44873 (150 622)
VIII. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 319 462 (615 219) 79 778 (141 735)
IX. Aktywa, razem 2 987 834 2 625 367 754 446 639 055
X. Zobowiązania długoterminowe 761 036 947 970 192 166 230 751
XI. Zobowiązania Krótkoterminowe 907 552 611 241 229 162 148 786
XII. Kapitał własny 1 319 246 1 066 156 333 118 259 519
XIII. Kapitał zakładowy 21 638 14 426 5 464 3 512
XIV. Liczba akcji 216 384 043 144 256 023 216 384 043 144 256 023
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN / EUR ) 0,48 (0,06) 0,12 (0,01)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR) 6,1 7,39 1,54 1,8

| |
| --- |

giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)