Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ComputerLand lepiej, Prokom gorzej

0
Podziel się:

Zysk netto grupy Prokomu w I kwartale tego roku spadł do 4,12 mln zł z 13,1 mln zł w I kwartale ubiegłego roku i był o połowę niższy, niż oczekiwali analitycy. Natomiast wzrosły w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku zyski głównego rywala Prokomu - ComputerLandu - z 3,2 mln zł w I kw 2004 roku do 3,47 mln zł w I kw. bieżącego roku.

Niższe zyski Prokomu

Zysk netto grupy Prokomu w I kwartale tego roku spadł do 4,12 mln zł z 13,1 mln zł w I kwartale ubiegłego roku i był o połowę niższy, niż oczekiwali analitycy ankietowani przez PAP, którzy spodziewali się, że wyniesie on 8 mln zł.

W raporcie podano, że na wynik netto wpłynęły m.in. niższe przychody ze sprzedaży spowodowane niższymi niż planowano wynikami sprzedaży jednostki dominującej, co wynikało z opóźnień w realizacji nowych, kluczowych kontraktów informatycznych.

Przychody grupy spadły w I kwartale tego roku do 279,34 mln zł z 301,6 mln zł przed rokiem (spadek o 7,4 proc.). Średnia prognoz analityków wynosiła tymczasem 360 mln zł.

Na poziomie jednostkowym Prokom zanotował w pierwszym kwartale spadek przychodów ze sprzedaży do 111,9 mln zł z 182 mln zł.

Zysk grupy zaniżyły także koszty leasingu finansowego i amortyzacja w wysokości około 2,8 mln zł miesięcznie, związane z rozpoczęciem użytkowania nowej siedziby centrali jednostki dominującej.

Ponadto negatywnie na wynik netto wpłynął ujemny wynik z operacji finansowych (5,9 mln zł).

Zysk operacyjny grupy wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 18,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 24,9 mln zł. Szacunki analityków były wyższe - spodziewano się, że zysk operacyjny wyniesie 32,5 mln zł.

Prokom podał, że po pierwszym kwartale koszty własne sprzedaży wyniosły 185,6 mln zł, co oznacza, iż grupa realizuje marżę brutto ze sprzedaży w wysokości 33,6 proc., podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku marża ta wynosiła 36,1 proc.

Koszty sprzedaży, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosły o 17,5 proc. i wyniosły 21,3 mln zł, a koszty ogólnego zarządu, w stosunku do kosztów pierwszego kwartału roku 2004, zmalały o 13,6 proc. i wyniosły 54,5 mln zł.

Sama spółka Prokom w pierwszym kwartale zanotowała spadek zysku operacyjnego do 9,4 mln zł z 31,5 mln zł oraz spadek zysku netto, do 1,9 mln zł z 19,9 mln zł.

W raporcie Prokom podał, że jest szansa na poprawę wyników grupy w tym roku.

"W ocenie zarządu jednostki dominującej, w 2005 roku, oprócz planowej realizacji bieżących projektów, grupa ma poważne szanse pozyskania kolejnych znaczących dla jej działalności kontraktów, a dzięki temu progresji wyników prowadzonej działalności" - napisano w komentarzu.

ComputerLand lepiej niż przed rokiem

Zysk netto grupy ComputerLandu w I kwartale tego roku wzrósł do 3,47 mln zł z 3,2 mln zł w I kwartale zeszłego roku i był nieco niższy od średniej prognoz analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 3,93 mln zł.

"W I kwartale 2005 roku grupa zanotowała nieznaczny wzrost wskaźników finansowych w porównaniu z bardzo dobrym I kwartałem 2004 roku, pomimo, że tradycyjnie początek roku na rynku informatycznym cechuje się mniejszymi zamówieniami ze strony klientów" - podał ComputerLand.

Zysk operacyjny wzrósł do 8,06 mln zł z 7,6 mln zł przed rokiem. Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się, że wyniesie on 8,8 mln zł.

Przychody wyniosły 152,8 mln zł, podczas gdy w I kw. 2004 roku było to 152,06 mln zł. Szacunki analityków mówiły o 160 mln zł.

Biznes Grupy ComputerLand oparty jest na czterech sektorach. Największe przychody w kwartale odnotował sektor bankowo-finansowy (ponad 36 proc.).

Pozostałe sektory wypracowały kilkunastoprocentowe przychody w strukturze sprzedaży całej grupy. Sektor publiczny wypracował 19 proc. przychodów, sektor telekomunikacyjny około 15 proc., a użyteczności publicznej blisko 10 proc.

Sama spółka wypracowała w I kwartale 2005 roku przychody w wysokości prawie 119 mln zł, o 10,6 proc. niższe niż rok wcześniej. Zwiększyła jednak w tym czasie zysk na działalności operacyjnej, wzrósł on z 8 mln zł do 8,3 mln zł. Zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2005 roku wyniósł prawie 4,7 mln zł wobec 4,1 mln zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

"ComputerLand przewiduje, że na wyniki II kwartału będzie miało wpływ opóźnienie decyzji o realizacji przez klientów niektórych projektów informatycznych zaplanowanych na ten okres. Wynika to ze słabszych wskaźników polskiej gospodarki oraz niższego poziomu inwestycji" - napisano w komentarzu do czynników mogących wpłynąć na wyniki spółki w perspektywie kolejnego kwartału.

"Spółka przewiduje, że dopiero w drugim półroczu 2005 roku rynek informatyczny zanotuje ożywienie, co przełoży się na zdecydowanie lepsze wyniki ComputerLandu w tym okresie. Będzie to efektem licznych procesów sprzedażowych oraz przetargów, w których obecnie uczestniczy" - dodano.

ComputerLand podtrzymał plany przeznaczenia około 60 mln zł na przejęcia i akwizycje. W 2004 roku spółka przejęła cztery firmy.

"Grupa ComputerLand planuje kolejne akwizycje, które mają na celu wzmocnienie silnej pozycji na rynku przedsiębiorstw użyteczności publicznej" - napisała spółka.

Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)