Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

EuroRating obniżył rating kredytowy dla Grupy Lotos

0
Podziel się

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy dla Grupy Lotos do poziomu BBB z perspektywą stabilną z BBB+.

EuroRating obniżył rating kredytowy dla Grupy Lotos
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
bEgObMXp

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy dla Grupy Lotos do poziomu BBB z perspektywą stabilną z BBB+.

_ Główną przyczyną obniżenia oceny wiarygodności kredytowej spółki jest wzrost wartości zobowiązań Grupy Lotos (w przeliczeniu na złote) oraz związane z tym pogorszenie struktury finansowania. Największy wpływ na to miało osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego, jakie miało miejsce w II kwartale b.r. Agencja podkreśla, że pomimo odrobienia przez złotego w ostatnim czasie części strat, wrażliwość struktury pasywów Lotosu na zmiany kursów walut pozostawać będzie nadal istotnym czynnikiem ryzyka _ - czytamy w komunikacie EuroRating.

Agencja podkreśla, że znaczny wzrost wartości aktywów Grupy Lotos, jaki nastąpił w ciągu ostatnich 2-3 lat (związany głównie z realizacją tzw. programu 10+), przy stosunkowo stabilnej wartości przychodów ze sprzedaży, spowodował istotne obniżenie wskaźnika obrotowości aktywów. Ponadto niekorzystna zmiana struktury finansowania aktywów spowodowała jeszcze silniejsze pogorszenie relacji zobowiązań do przychodów spółki.

bEgObMXr

_ Oceniając wysoką stratę netto, jaką Grupa Lotos wykazała w II kwartale b.r., EuroRating bierze także pod uwagę stopniową poprawę znormalizowanych wyników finansowych spółki (po wykluczeniu wpływu przeszacowań wartości zapasów ropy na wynik operacyjny oraz kredytów walutowych na wynik netto), związaną głównie z korzystnymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym (wzrost marż rafineryjnych oraz dyferencjału ural/brent) _ – czytamy dalej.

Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza finalizację realizacji programu rozbudowy mocy produkcyjnych gdańskiej rafinerii, co w najbliższych kwartałach powinno skutkować istotnym zwiększeniem ilości przerabianej ropy oraz wzrostem wartości przychodów ze sprzedaży.

Zdaniem agencji, na sytuację finansową spółki w perspektywie długoterminowej pozytywny wpływ może mieć również planowane przejęcie obowiązku utrzymywania zapasów ropy przez instytucję rządową. EuroRating podkreśla przy tym, że w razie konieczności Lotos ma także już obecnie możliwość sprzedaży części lub całości obowiązkowych zapasów ropy firmom zewnętrznym.

W kontekście zapowiadanej przez Skarb Państwa sprzedaży akcji Grupy Lotos, EuroRating zwraca także uwagę na fakt, że na wiarygodność finansową spółki istotny wpływ będzie miała ocena prawdopodobieństwa wsparcia spółki przez jej potencjalnego nowego inwestora strategicznego.

bEgObMXx

Ratingi przyznane przez agencję EuroRating spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 mają charakter ratingów niekomercyjnych – przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

bEgObMXS
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)