Notowania

gpw
12.07.2011 06:07

Firmy rozdają miliardy. Jak je dostać?

Spółki z GPW podzielą się z akcjonariuszami zyskami. Tylko blue chipy z WIG-u 20 mają do podziału 19 mld zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Niemal 24 miliardy przeznaczą w tym roku na dywidendę spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Na wypłatę zdecydowała się co trzecia.

Najbardziej hojne dla swoich akcjonariuszy są blue chipy z WIG-u 20. Zyskiem podzieli się czternaście z nich, przeznaczając na wypłatę ponad 19 mld złotych. To prawie 80 proc. z całej kwoty jaką spółki z GPW wypłacą w formie dywidendy. Co więcej aż 14 mld złotych przypadnie tylko na pięć z nich.

źródło: Money.pl

Spółką, która wypłaci największą dywidendę jest czeski gigant energetyczny CEZ. Jego akcjonariusze w sumie otrzymają blisko 4,4 miliarda złotych, czyli ponad 26,6 miliarda koron czeskich. Niemal 3 mld zł wypłaci KGHM, a prawie 2,5 mld zł największy rodzimy bank PKO BP.

Wśród dziesięciu najhojniej dzielących się zyskami spółek, znalazła się tylko jedna spoza indeksu WIG20 - akcjonariusze Banku Zachodniego WBK, do niedawna jeszcze notowanego wśród dwudziestu największych spółek na GPW, mogą liczyć w sumie na ponad 580 mln złotych.

Niemal dwa razy mniej na dywidendę wyda spółka Famur, pomimo że w 2010 roku jej zyski wyniosły niecałe 70 milionów złotych, a według prawa dywidenda nie może przekraczać zysków. W tym jednak przypadku pozostałe niemal 230 mln stanowią dochody wypracowane w latach 2006-2010, gdy spółka nie dzieliła się zyskiem.

Najwięcej na jedną akcję - 75,57 zł - otrzymają posiadacze papierów LPP, właściciela polskich marek odzieżowych. Natomiast akcjonariusze Europejskiego Funduszu Hipotecznego muszą się zadowolić najniższą kwotą dywidendy - na jedną akcję przypadnie im dwa grosze.

Czytaj na drugie stronie komu należy się dywidenda, czy płaci się od niej [podatek](https://www.money.pl/podatki/), kiedy można sprzedać akcje, by nie stracić do niej prawa

Komu przysługuje prawo do dywidendy?

Każdemu kto w dniu ustalenia prawa do wypłaty zysków był akcjonariuszem spółki.

Jak oblicza się wysokość dywidendy?

Część zysku przeznaczona do podziału między akcjonariuszy jest dzielona między nimi w stosunku do ilości posiadanych akcji.

Nie może ona przewyższać zysku uzyskanego przez spółkę w poprzednim roku obrotowym. Może być jednak powiększona o zyski wypracowane w latach ubiegłych, gdy nie dzielono się zyskami.

Czy można kupić akcje spółki po tym, gdy ta zapowiedziała wypłatę dywidendy?

Tak, najpóźniej trzy dni przed terminem ustalenia prawa do dywidendy.

Czy można sprzedać akcje przed dniem wypłaty dywidendy?

Inwestor nie musi czekać ze sprzedażą akcji do dnia wypłaty, by wziąć udział w podziale zysków. Może się ich pozbyć już następnego dnia po terminie ustalenia prawa do dywidendy.

Kiedy następuje wypłata dywidendy?

Kodeks Spółek Handlowych nie określa dokładnego terminu wypłat dywidendy. Jest on ustalany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub radę nadzorczą spółki.

*W jakiej formie jest wypłacana dywidenda? *

W przypadku przelewów, wypłata trafia na rachunek inwestycyjny wskazany przez akcjonariusza. Inwestor może też uzyskać przelew na własne konto bankowe. Musi jednak mieć na uwadze to, że jeśli będzie to inny bank niż domu maklerskiego, zostanie mu naliczona prowizja.

Istnieje też możliwość wypłaty w formie innej niż pieniężna, ale wszyscy akcjonariusze muszą wyrazić na to zgodę w formie uchwały. Wartość dywidendy rzeczowej musi być wyrażona ceną rynkową. Akcjonariusze zamiast pieniędzy mogą otrzymać: akcje w podmiotach powiązanych ze spółką, papiery wartościowe, grunty i nieruchomości, środki transportu.

Czy dywidendę można wypłacić w walucie obcej?

Z takiej opcji mogą skorzystać zagraniczni udziałowcy spółki. Kwotę w złotych przelicza się po kursie średnim publikowanym przez NBP, z dnia poprzedzającego dzień wypłaty.

*Ile wynosi podatek od dywidendy? *

Dochód z dywidendy jest opodatkowany podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19 procent (tzw. podatek Belki). Za jego pobór odpowiada spółka wypłacająca.

Wartość dywidendy w rzeczywistości może być niższa lub wyższa niż wynika z wyliczeń. Dzieje się tak ponieważ kwota dywidendy jest zaokrąglana w ten sposób, że ilość groszy między 1-49 groszy przeszacowuje się w dół, natomiast od 50 groszy w górę.

Dopiero od tej wartości można oblicza się podatek (np. w przypadku 235,49 zł dywidendy podatek wylicza się od 235 złotych). Również kwota podatku podlega zaokrągleniu w taki sam sposób.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/135/t149127.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/debiut;jsw;gracze;bez;zyskow,242,0,866290.html) Debiut JSW. Gracze bez zysków Inwestorzy, którzy kupili akcjew ofercie publicznej po 136 zł nie mają powodów do zadowolenia. Kurs zamknięcia wyniósł dokładnie tyle co cena, po której kupowali akcje.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/183/t145079.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/sobolewski;gpw;ma;szanse;stac;sie;malym;londynem,99,0,857187.html) Sobolewski: GPW ma szansę stać się małym Londynem Według prezesa GPW strategicznym celem warszawskiej giełdy jest przyciąganie na nią kolejnych spółek nie tylko z sąsiednich krajów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/135/t149127.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/debiut;jsw;gracze;bez;zyskow,242,0,866290.html) Debiut JSW. Gracze bez zysków Inwestorzy, którzy kupili akcjew ofercie publicznej po 136 zł nie mają powodów do zadowolenia. Kurs zamknięcia wyniósł dokładnie tyle co cena, po której kupowali akcje.
Tagi: gpw, dywidenda, akcje, zyski, giełda, Eksperci walutowi, wiadomości, waluty, kraj, gospodarka, porady, raport, raporty, pieniądze, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz