Notowania

gnt
03.04.2014 16:33

Gant złożył nowe propozycje swoim wierzycielom

- W ocenie zarządu przedstawiane propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100 proc. zaspokoić wierzytelności układowe - czytamy w informacji spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gripas/Dreamstime)

Gant złożył w sądzie propozycje modyfikacji propozycji układowych. Zakładają one, w zależności od grupy wierzycieli, m.in. powołanie Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, czy konwersję wierzytelności na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł - podała spółka.

_ W ocenie zarządu przedstawiane propozycje są optymalne z punktu widzenia wierzycieli oraz spółki i pozwalają niemal w 100 proc. zaspokoić wierzytelności układowe, jak również pozwolą zachować, w miarę możliwości i w granicach zakreślonych propozycjami układowymi, dotychczasowe przedsiębiorstwo spółki _ - czytamy w komunikacie.

Gant proponuje utworzenie czterech grup wierzycieli.

Propozycje układowe dla wszystkich grup wierzycieli zakładają umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości. Gant przedstawił także propozycje restrukturyzacji łącznej sumy wierzytelności dla poszczególnych grup wierzycieli.

W przypadku grupy I proponuje spłatę całości łącznej sumy wierzytelności. Spłata zobowiązań wobec grupy I zostanie dokonana jednorazowo, nie później niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Dla grupy II zakłada spłatę całości łącznej sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy II w zamian za całość wierzytelności.

ZOBACZ, co na nowym forum internauci piszą o spółce Gant

Grupie III proponuje umorzenie 15 proc. łącznej sumy wierzytelności. Pozostałe 85 proc. łącznej sumy wierzytelności podlega spłacie poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Zaspokojenie wierzytelności nastąpi poprzez przeniesienie własności certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez upadłego w Wierzycielskim Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym na wierzycieli grupy III w zamian za pozostałą część wierzytelności.

W przypadku grupy IV nastąpiłaby spłata całości łącznej sumy wierzytelności poprzez konwersję na akcje po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł. Do Wierzycielskiego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wniesione zostaną aktywa wchodzące w skład majątku grupy Gant o wartości przekraczającej sumę wierzytelności w grupie II i III.

Tagi: gnt, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz