Notowania

GPW: Wyniki spółek z WIG20 dają nadzieję na...

Mijający kwartał przyniósł nawet 205 procent poprawy zysku.

Podziel się
Dodaj komentarz
(REPORTER)

*Po trzech kwartałach wyniki finansowe spółek z WIG20 są o blisko 40 procent większe niż przed rokiem. Spółki wyglądają atrakcyjnie dla inwestorów, ale analitycy zalecają ostrożność. Brakuje jednoznacznych sygnałów do wzrostów, a już na pewno nie są nimi dobre wyniki finansowe firm. *

WIG20 w ciągu ostatniego kwartału niemal zatrzymał się w miejscu. W centrum zainteresowania inwestorów znajdowały się wydarzenia ze strefy euro. W tym czasie indeks blue chipów stracił 0,74 procenta.

Pesymistyczne nastroje sięgnęły zenitu pod koniec września. WIG20 spadł wtedy do poziomu 2019 punktów. Kilka dni później niedźwiedzie znowu zaatakowały, jednak zdołały zepchnąć indeks jedynie do 2050 punktów. Po uspokojeniu się nastrojów indeks WIG20 wahał się w przedziale 2300-2450 punktów.

Kurs WIG20 na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy

Akcje spółek wchodzących w skład WIG20 bardzo różnie radziły sobie z giełdową stagnacją. Największymi wygranymi ostatnich trzech miesięcy była Bogdanka i Asseco Poland - kursy akcji wzrosły ponad 20 procent. Z drugiej strony mieliśmy GTC, które straciło prawie 28 procent, drugą najgorszą spółką była TVN, która spadła prawie 15 procent.

Czy zatem publikacje wyników finansowych okażą się impulsem, który spowoduje zdecydowany ruch w jedną ze stron? Raczej nie. W przypadku wyników za trzeci kwartał nie można mówić o miłej niespodziance czy rozczarowaniu. Pogorszenie dynamiki zyskowności było oczekiwane przez rynek.

Analitycy bez przekonania

Niepewna sytuacja dotycząca strefy euro sprawia, że analitycy raczej nie formułują odważnych prognoz dotyczących kierunku zachowania indeksu. Średnie prognoz znajdują się bardzo blisko obecnych poziomów dla WIG20. Marcin Kiepas, analityk XTB twierdzi, że istnieją dwa scenariusze, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest niemal identyczne. Z jednej strony zmiany w rządach Grecji i Włoch mogą okazać się kosmetyczne, z drugiej strony, po przeprowadzeniu reform rynki mogą odczuć ulgę, dając tym samym wzrosty.

Analityk Instytucja WIG20 1M* WIG20 3M*
Roman Przasnyski Open Finance 2500 2000
Wojciech Juroszek AgioFunds TFI 2400 2800
Marcin R. Kiepas XTB 2450 2450
Łukasz Bugaj DM BOŚ 2300 1900
Paweł Zawadzki Money.pl 2390 2600
Średnia 2408 2350

*Pierwsza prognoza dotyczy wartości indeksu WIG20 za miesiąc, natomiast druga za trzy miesiące

Najbardziej optymistyczny jest Wojciech Juroszek, zarządzający AgioFunds TFI. Jego zdaniem sygnały kupna płynące z analizy technicznej sugerują wzrosty w średnim terminie. Inwestorzy, którzy słusznie obawiają się recesji, nie mogą jednak ignorować poważnych popytowych formacji świecowych (japońskiej techniki analizowania wykresów) pojawiających się na wykresie w ujęciu miesięcznym.

W bardziej negatywnym tonie wypowiada się Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ. - _ Kryzys strefy euro nie jest jedynym problemem. Wydaje się, że nadchodząca recesja, która może dotknąć kraje zachodnie nie jest jeszcze odzwierciedlona w wycenach akcji, co prędzej czy później odbije się na cenach. W krótkim terminie na korzyść akcji będą działać czynniki sezonowe, takie jak rajd świętego Mikołaja czy efekt stycznia _- uważa ekspert.

Wyceny wciąż atrakcyjne

Jest jeszcze lepiej niż przed trzema miesiącami, gdzie mediana wskaźników ceny do zysku spółek wynosiła 10,65. Wskaźnik o wartości 10 oznacza, że spółka dała 10 procentową stopę zwrotu w stosunku do obecnej kapitalizacji firmy. Wskaźnik odzwierciedla przeszłość, jednak pozwala w pewien sposób porównać potencjalne inwestycje.

Tylko trzy spółki mają stosunkowo wysoki wskaźnik ceny do zysku: TP SA, TVN i przede wszystkim deweloper GTC. Jednakże jest w czym wybierać. Spółek, które mają korzystny wskaźnik ceny do zysku jest trzynaście. Przed trzema miesiącami spółek spełniających ten warunek było dziewięć.

spółka C/WK C/Z dywidenda
Asseco Poland 0,58 9,40 3,80%
Bogdanka 1,97 21,10 1,30%
BRE Bank 1,47 11,80 0%
GETIN 0,98 5,60 0%
GTC 0,48 76,30 0%
Handlowy 1,46 12,10 8,40%
JSW 1,53 7,50 0%
Kernel 1,93 8,70 0%
KGHM 1,99 4,90 9,50%
Lotos 0,44 1,70 0%
PBG 0,64 4,90 1,60%
Pekao SA 1,87 13,90 4,90%
PGE 0,91 9,40 3,40%
PGNiG 0,99 9,60 3,00%
PKN Orlen 0,64 4,50 0%
PKO BP 2,02 11,70 5,90%
PZU 2,25 9,70 8,20%
Tauron PE 0,59 8,50 2,80%
Telekomunikacja Polska 1,74 35,30 8,30%
TVN 2,74 33,30 0,40%
Mediana (średnia) 1,465 9,5 2,20%

Źródło: www.gpw.pl
Dane z 15.11.2011 roku
C/WK - oznacza stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję
C/Z - oznacza stosunek ceny akcji do zysku netto osiągniętego w czterech ostatnich kwartałach

Historycznie najniżej wskaźnik ceny do zysku znajdował się na poziomie 7, a najwyżej około 20. Może świadczyć to o tym, że jesteśmy na niskich, atrakcyjnych poziomach z dużym potencjałem do wzrostów. Po sierpniowym załamaniu na rynku akcji wiele mówiło się o fatalnym trzecim kwartale. Wyniki pokazują, że nie spełnił się najczarniejszy scenariusz, a akcje nadal pozostają wyceniane na atrakcyjnych poziomach popularnych wskaźników finansowych.

Kalkulator walutowy

Kwota:
Przelicz z:
Przelicz na:
Data:

Niskie ceny to okazja dla przedsiębiorstw notowanych na polskiej giełdzie do skupywania własnych akcji, tzw. _ buy-back. _Polega on na tym, że spółka przeznacza posiadaną gotówkę na zakup akcji znajdujących się obrocie.

Następnie zakupione akcje się umarza, co skutkuje tym, że akcje pozostające w posiadaniu akcjonariuszy mają większy udział w podziale zysku netto. Tym samym, jest to operacja poprawiająca także wskaźniki finansowe. Drugim pozytywnym czynnikiem jest pojawienie się popytu ze strony spółki, co wpływa korzystnie na bieżący kurs akcji.

Warto zwrócić uwagę, że spółki decydują się na emisje akcji, gdy rynek wycenia papiery drogo. Z kolei ze skupami akcji mamy do czynienia w czasie, gdy mamy akcje na niskich poziomach cenowych. Fakt, że spółki decydują się na ten krok może stanowić dobry znak.

Sprawozdania finansowe za trzeci kwartał pokazują spadek zysku przedsiębiorstw z WIG20 o 7,5 procenta, w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. **W tym gronie cztery spółki zanotowały stratę – GTC, Lotos, PKN Orlen oraz TVN. Rok wcześniej każda z nich znajdowała się na plusie.

Łącznie dziesięć blue chipów pogorszyło swoje wyniki. Spośród firm, które zanotowały zysk zarówno w trzecim kwartale 2011, jak i 2010, największy spadek rentowności dotknął Bogdankę - zmniejszyła zysk o prawie 70 procent. Z drugiej strony największą poprawą wyniku finansowego mógł pochwalić się KGHM, który potroił swoje zyski w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

spółka 2011 2010 dynamika
Asseco Poland 107,8 109,7 -1,73%
Bogadanka 25,9 85,5 -69,68%
BRE Bank 307,3 206,9 48,49%
GETIN 93,6 56,1 66,92%
GTC -574,0 30,8 strata zamiast zysku
Handlowy 182,7 210,6 -13,26%
JSW 583,7 569,1 2,57%
Kernel 93,9 105,4 -10,93%
KGHM 3194,3 1046,2 205,31%
Lotos -328,6 1050,0 strata zamiast zysku
PBG 78,1 57,7 35,33%
Pekao SA 766,3 659,7 16,16%
PGE 837,4 747,2 12,08%
PGNiG 319,1 344,1 -7,27%
PKN Orlen -258,5 1242,0 strata zamiast zysku
PKO BP 1017,0 846,9 20,09%
PZU 304,5 704,3 -56,77%
Tauron PE 290,5 219,8 32,15%
Telekomunikacja Polska 376,0 -720,0 zysk zamiast straty
TVN -357,2 61,0 strata zamiast zysku
Suma 7059,7 7633,0 -7,51%

*skonsolidowany zysk netto w milionach złotych za trzeci kwartał

Tak duży wzrost zysków KGHM to efekt wyższej średniej ceny miedzi w trzecim kwartale bieżącego roku. Choć końcówka kwartału dla miedzi na londyńskiej giełdzie metali znacznie słabsza, to średnia cena pozostała znacznie wyższa – na średnim poziomie 8982 dolarów za tonę wobec 7242 dolarów rok wcześniej. W tym samym okresie niemal miliard złotych więcej miedziowy gigant zyskał na zabezpieczaniu się instrumentami pochodnymi (m. in. kontraktami terminowymi na miedź).

Warto wyróżnić także Telekomunikację Polską. W trzecim kwartale 2010 roku miała 720 milionów straty. W tym samym okresie bieżącego roku TP SA udało się wypracować 376 milionów złotych zysku netto. Jest to wynik rewizji rezerwy na roszczenia DPTG o 1,1 miliarda złotych. Po wyłączeniu tej operacji zysk netto za trzeci kwartał wzrósłby, jednakże jedynie o 9,3 procenta w stosunku do poprzedniego roku.

Znacznie lepiej wypadają narastające wyniki finansowe za trzy pierwsze kwartały 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zyskowność spółek wzrosła o 39,4 procent. W tym okresie trzech pierwszych kwartałów 2011, tylko dwie spółki zanotowały stratę - GTC i TVN. Podobnie jak w przypadku pojedynczego kwartału, najgorzej wypadła Bogdanka, która zmniejszyła zysk netto o 54 procent.

spółka 2011 2010 dynamika
Asseco Poland 290,5 315,2 -7,84%
Bogadanka 87,9 191,7 -54,17%
BRE Bank 850,6 446,6 90,48%
GETIN 914,2 271,1 237,19%
GTC -678,5 66,6 strata zamiast zysku
Handlowy 515,3 560,0 -7,98%
JSW 1086,0 1088,0 -0,18%
Kernel 516,1 325,9 58,36%
KGHM 7509,8 3442,6 118,14%
Lotos 560,1 427,9 30,90%
PBG 175,6 118,8 47,78%
Pekao SA 2130,0 1880,0 13,30%
PGE 3058,0 2247,0 36,09%
PGNiG 1323,0 1336,0 -0,97%
PKN Orlen 1740,0 1830,0 -4,92%
PKO BP 2855,0 2349,0 21,54%
PZU 1860,0 1870,0 -0,53%
Tauron PE 994,5 701,6 41,75%
Telekomunikacja Polska 1559,0 -111,0 zysk zamiast straty
TVN -329,8 27,0 strata zamiast zysku
Suma 27017,3 19384,0 39,38%

*skumulowany, skonsolidowany zysk netto za I-III kwartały w milionach złotych

Połowa spółek z indeksu WIG20 poprawiła swoje wyniki. Najbardziej Getin Holding, którego zysk netto wzrósł 237 procent. Nie warto popadać w nadmierny optymizm powiązany z tą spółką. Tak duży wzrost zysku netto, to skutek sprzedaży Open Finance w drugim kwartale bieżącego roku. Jest to transakcja jednorazowa, z tego względu wyniki w następnych kwartałach będą pomniejszone odpowiednio o kwotę transakcji.

Co zatem robić?

Spółki wyglądają nadal atrakcyjnie, jednak w tle ciągle mamy zagrożenie związane z kryzysem strefy euro. Do państw na skraju bankructwa dołączyły Włochy, których 10-letnie obligacje przebiły już poziom rentowności 7-procent. Do tej pory przebicie tego poziomu zawsze skutkowało tym, że państwo bez dodatkowej pomocy nie będzie w stanie sobie samo poradzić.

Tak było z Grecją, Irlandia i Portugalią. Upadek Włoch może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje, mogące skutkować nawet rozpadem strefy euro. Dług publiczny Włoch wynosi ponad 2 biliony euro, z kolei fundusz ratunkowy to aż pięć razy mniej. Dopóki sytuacja się nie rozjaśni, wiadomości pochodzące ze strefy euro będą ciążyć na wartości indeksu.

Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że spółki są tanie a firmy decydują się na przeprowadzenie skupów akcji. Wyceny spółek zauważane są również przez fundusze emerytalne, które zwiększyły aktywność we wrześniu - przy istotnie niższych poziomach WIG20. Ostrożny i stopniowy zakup starannie wybranych spółek do portfela powinien być strategią, na której inwestorzy się nie zawiodą.

Bądź na bieżąco z sytuacją na rynkach

Czytaj więcej o rynkach finansowych w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/130/t154498.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/kryzys;strefy;euro;podaruje;inwestorom;kolejna;szanse,51,0,959283.html) Kryzys strefy euro podaruje inwestorom kolejną szansę Analityk Money.pl odpowiada na pytanie czy i kiedy warto pokusić się zakup akcji do portfela.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/104/t124008.jpg ) ] (http://www.money.pl/archiwum/felieton/artykul/zabiora;grekom;i;wlochom;to;co;kochaja,155,0,966299.html) Zabiorą Grekom i Włochom, to co kochają O nadziejach w obu krajach po zmianie premierów pisze Arkadiusz Droździel.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/110/t190318.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/nowy;premier;wloch;nie;zgadza;sie;na;rzad;tymczasowy;chce;rzadzic;do;2013;roku,156,0,966556.html) Nowy premier nie chce rządu tymczasowego Desygnowany na premiera Mario Monti zaapelował, po pierwszym dniu konsultacji w sprawie powołania nowego rządu, o poparcie dla niego ze strony ugrupowań politycznych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/142/t190350.jpg ) ] (http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/belka;mowi;jak;polska;powinna;bronic;sie;przed;kryzysem,214,0,966102.html) Polska "udomowi" banki? Belka o kryzysie - _ Przygotowujemy się na spowolnienie _ - powiedział szef NBP, udzielając wywiadu _ Wall Street Journal _

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.

Autor jest analitykiem portalu Money.pl, maklerem z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego.

Spółka 2011 2010 Dynamika
Asseco Poland 107,8 109,7 -1,73%
Bogadanka 25,9 85,5 -69,68%
BRE Bank 307,3 206,9 48,49%
GETIN 93,6 56,1 66,92%
GTC -574,0 30,8 strata zamiast zysku
Handlowy 182,7 210,6 -13,26%
JSW 583,7 569,1 2,57%
Kernel 93,9 105,4 -10,93%
KGHM 3194,3 1046,2 205,31%
Lotos -328,6 1050,0 strata zamiast zysku
PBG 78,1 57,7 35,33%
Pekao SA 766,3 659,7 16,16%
PGE 837,4 747,2 12,08%
PGNiG 319,1 344,1 -7,27%
PKN Orlen -258,5 1242,0 strata zamiast zysku
PKO BP 1017,0 846,9 20,09%
PZU 304,5 704,3 -56,77%
Tauron PE 290,5 219,8 32,15%
Telekomunikacja Polska 376,0 -720,0 zysk zamiast straty
TVN -357,2 61,0 strata zamiast zysku
Suma 7059,7 7633,0 -7,51%
Tagi: prognoza dla wig20, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, raport, raporty giełdowe, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz