Notowania

pekaes
26.10.2011 14:21

Kolejna spółka będzie decydowała o skupie własnych akcji

Akcjonariusze operatora logistycznego Pekaes zdecydują 21 listopada o skupie max. 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 7,57 proc. głosów na WZ.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Monkeybusinessimages/Dreamstime)

Akcjonariusze operatora logistycznego Pekaes zdecydują 21 listopada o skupie max. 2,5 mln akcji własnych stanowiących do 7,57 proc. głosów na WZ. Skup odbędzie się w drodze wezwania, cena akcji została ustalona na nie więcej niż 8 zł za walor, a wartość transakcji wyniesie do 21 mln zł, podała spółka w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

_ Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia udzielić upoważnienia do nabycia przez spółkę od jej akcjonariuszy, w pełni pokrytych akcji własnych spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje zostaną nabyte przez spółkę w celu ich umorzenia. Przedmiotem nabycia przez spółkę może być maksymalnie 2.500.000 akcji, które według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały reprezentują 7,57 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki _ - czytamy w projektach uchwał na walne.

Akcje mogą zostać nabyte przez spółkę wyłącznie w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, obejmującego akcje w liczbie stanowiącej nie więcej niż 7,57% ogólnej liczby głosów na WZ spółki, z zachowaniem proporcjonalnej redukcji zapisów. Cena nabycia jednej akcji w ramach wezwania nie może być wyższa niż 8,00 zł, podano także.

_ W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego NWZ wydziela z kapitału zapasowego spółki kwotę 21.000.000 zł i postanawia o jej przekazaniu na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez spółkę ceny za nabywane akcje, powiększonej o koszty ich nabycia _ - czytamy dalej.

_ Przeprowadzenie tej transakcji jest uzasadnione m.in. tym, iż Pekaes posiada znaczną nadwyżkę środków pieniężnych pochodzących w znacznym stopniu ze sprzedaży aktywów nie służących działalności podstawowej spółki. Biorąc powyższe pod uwagę zarząd Pekaes uważa za zasadne dokonanie dystrybucji wolnych środków pieniężnych do akcjonariuszy poprzez dokonanie nabycia akcji własnych _ - napisano w uzasadnieniu zarządu.

W I poł. 2011 r. Pekaes miał 54,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 365,58 mln zł wobec 261,97 mln zł rok wcześniej.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: pekaes, pek, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz