Notowania

komputronik
03.09.2010 09:48

Komputronik kupił akcje Karen i sieć sklepów od Contanisimo

Spółka Komputronik na mocy umowy inwestycyjnej kupiła od Contanisimo 2,5 mln akcji spółki Karen za cenę 6,5 mln zł oraz nabyła od spółki Karen sieć sklepów komputerowych za 18,56 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

_ Zapłata ceny sprzedaży [za 2,5 mln akcji spółki Karen] nastąpi poprzez umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności między Komputronik a Contanisimo. Komputronik SA posiada 6.032.274 głosów na WZA Karen. Contanisimo posiada 24.550.000 głosów na WZA Karen _ – czytamy w komunikacie.

_ Kupujący zobowiązał się zapłacić sprzedawcy za [sieć sklepów] , cenę w wysokości 18.560.000 zł. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata ceny nastąpi przez potrącenie wzajemnych wierzytelności stron _ – czytamy dalej.

Spółka podała, że na mocy umowy doszło też do nabycia przez spółkę zależną od Komputronik tj. Contanisimo Ltd. znaków towarowych _ Karen _ i _ Karen Notebook _. Contanisimo za wykonanie przedmiotu umowy zobowiązał się zapłacić Karen cenę w wysokości 6,5 mln zł w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Strony zgodnie ustaliły, że zapłata ceny nastąpi przez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Komputronik nabędzie też od Karen wierzytelności wobec spółek: Idea Nord i Ken.

_ Źródłem finansowania nabycia wszystkich ww. aktywów jest emisja obligacji przez Komputronik SA 9.778.362 zdematerializowanych niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, zerokuponowych imiennych obligacji serii A o numerach od 0.000.001 do 9.778.362 o wartości nominalnej 2,86 zł każda, wymiennych na akcje zwykłe na okaziciela spółki Karen SA serii A, jedna obligacja jest wymienna na jedną akcję zwykłą spółki Karen SA i 2.500.000 obligacji zdematerializowanych niezabezpieczonych, nieoprocentowanych, zerokuponowych imiennych obligacji serii B o numerach od 0.000.001 do 2.500.000 o wartości nominalnej 2,86 zł każda, wymiennych na akcje zwykłe na okaziciela spółki Karen SA, jedna obligacja jest wymienna na jedną akcję zwykłą spółki Karen SA _ – głosi komunikat.

Pod koniec lipca Komputronik podpisał z Texass Ranch oraz Haliną Paszyńską umowę, w ramach której ci inwestorzy obejmą nie mniej niż 93,42% w Karen, wynika z informacji prasowej. W ramach umowy inwestorzy obejmą też 14,19% udziałów w podwyższonym kapitale Komputronika.

W myśl umowy nowi inwestorzy - spółka Texass Ranch Company oraz Halina Paszyńska - obejmą co najmniej 786 mln akcji Karen z nowej emisji za 53 mln zł w gotówce oraz 340 mln zł wkładu własnego w postaci nieruchomości. W rezultacie nowi inwestorzy wejdą w posiadanie nie mniej niż 93,42% kapitału zakładowego Karen i przejmą kontrolę nad spółką. Umowa przewiduje, że Komputronik wraz ze spółką zależną Contanisimo Ltd. pozostaną w posiadaniu 3,63% akcji Karen.

Umowa zakładała również odkupienie przez Komputronik należących do Karen salonów wraz z ich wyposażeniem i produktami handlowymi za łączną kwotę około 18,5 mln zł.

W I kw. 2010 r. Komputronik miał 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 810,94 mln zł wobec 758,65 mln złotych.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )
Tagi: komputronik, kom, karen, kar, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz