Notowania

Lotos
23.02.2010 08:08

Lotos zaskoczył dobrymi wynikami

Grupa Lotos w IV kwartale zarobiła dwa razy więcej niż spodziewali się analitycy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Materiały prasowe)

Grupa Lotos w czwartym kwartale zarobiła 223,6 mln złotych. Dwa razy więcej, niż oczekiwali analitycy - spodziewali się 114 milionów. Jednak zysk operacyjny wyniósł 86,2 mln zł i był niższy od średniej prognoz ankietowanych analityków na poziomie 118 mln złotych.

Przychody grupy w IV kwartale wzrosły do 4,02 mld zł z 3,8 mld zł przed rokiem, tymczasem średnia prognoz rynkowych zakładała sprzedaż na poziomie 4,24 mld złotych.

Po czterech kwartałach 2009 roku Grupa Lotos miała 883,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom głównej spółki w Grupie (wobec 454 mln zł straty przed rokiem), 424,2 mln zł zysku operacyjnego (rok wcześniej było to 145,8 mln zł straty ) i 14,3 mld zł przychodów (wobec 16,3 mld zł w 2008 roku).

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )

Już wcześniej wiceprezes Lotosu Mariusz Machajewski zapowiadał, że wynik grupy będzie zniekształcony w wyniku zdarzeń jednorazowych.

Jak podała spółka w komentarzu do raportu kwartalnego, saldo na działalności finansowej w IV kwartale 2009 r. wyniosło 151,4 mln zł i było o 609,2 mln zł wyższe od ujemnego salda na działalności finansowej w IV kwartale 2008 roku.

_ Dodatnie saldo w analizowanym okresie związane jest przede wszystkim z dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów i pożyczek na poziomie 52,6 mln zł, pozostałymi różnicami kursowymi w wysokości 89,6 mln zł oraz rozwiązaniem przez Grupę Kapitałową Petrobaltic SA rezerwy na Energobaltic i odpisu aktualizującego aktywa finansowe w spółce Energobaltic Sp. z o.o. w łącznej kwocie 55,4 mln zł _ - napisano w raporcie.

* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
* [ Notowania GPW bez opóźnień tylko w serwisie Mystock.pl ]( http://www.mystock.pl/ )

Saldo przychodów i kosztów finansowych w IV kwartale 2009 roku związanych z wyceną i rozliczeniem transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe było ujemne i wyniosło minus 21,8 mln złotych.

Łączna nadwyżka dodatniego rozliczenia instrumentów pochodnych za IV kwartał 2009 roku, odniesiona w przychody finansowe, wyniosła 86,3 mln zł, w tym z tytułu transakcji forward zabezpieczających poziom kursów walutowych w kwocie 87,1 mln zł, z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających poziom marży rafineryjnej w kwocie 4,5 mln zł, z tytułu kontraktów futures zabezpieczających ceny uprawnień do emisji CO2 w wysokości minus 1,2 mln zł oraz z tytułu transakcji FRA zabezpieczających poziom stóp procentowych w wysokości minus 4,1 mln złotych.

Jak podała spółka, efekt wyceny otwartych (nierozliczonych) transakcji terminowych w IV kwartale wyniósł minus 108,1 mln zł, w tym wycena transakcji forward zabezpieczających poziom kursów walutowych w kwocie minus 90,5 mln zł, wycena transakcji zabezpieczających poziom stopy procentowej (FRA, IRS) w kwocie minus 22,7 mln zł, efekt wyceny transakcji zabezpieczających poziom marży rafineryjnej w kwocie 2,6 mln zł oraz wycena kontraktów futures zabezpieczających ceny uprawnień do emisji CO2 w kwocie 2,5 mln złotych.

W IV kwartale średni poziom notowań ropy Brent (Dated Brent) wyniósł 74,53 dol. za baryłkę, co stanowi wzrost w stosunku do IV kwartału 2008 roku o 34,4 proc. Średnia cena sprzedaży netto wzrosła o 4,2 proc., do 1.943 złotych za tonę.

Dyferencjał Brent/Ural pozostał na niskim poziomie i wyniósł 0,32 dol. za baryłkę (spadek o 64 proc. w skali roku). W IV kwartale nastąpił spadek średniego poziomu marży rafineryjnej w porównaniu z III kwartale 2009 r. o 67,6 proc., do 0,93 dol. za baryłkę. Rok do roku marża rafineryjna spadła o 87,4 procent.

[

]( http://www.money.pl/gielda/surowce/dane,ropa.html )Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Wolumen sprzedaży Grupy Lotos w IV kwartale wyniósł 2,0714 miliona ton, co oznacza wzrost o 3 proc.w skali roku. Wzrósł wolumen sprzedaży olejów napędowych, reformatu, benzyn, asfaltów, olejów smarowych i pozostałych produktów rafineryjnych, natomiast spadł wolumen sprzedaży paliwa JET A-1, paliwa bunkrowego, ciężkich olejów opałowych, gazów płynnych, lekkiego oleju opałowego i olejów bazowych.

Grupa Lotos przerobiła w ostatnim kwartale zeszłego roku 1,5585 miliona ton ropy.
Lotos podał, że saldo na pozostałej działalności operacyjnej w IV kwartale 2009 roku było ujemne i wyniosło minus 20,5 mln zł, głównie na skutek odpisów aktualizujących nakłady poszukiwawcze w segmencie wydobywczym w kwocie minus 24,6 mln złotych.

W IV kwartale 2009 roku segment wydobywczy pokazał stratę operacyjną w wysokości 3 mln zł wobec wyniku na poziomie 0 rok wcześniej, natomiast segment produkcji i handlu zanotował zysk operacyjny na poziomie 100 mln zł wobec 726 mln zł straty rok wcześniej.

Tagi: Lotos, lts, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz