Notowania

tpe
28.04.2011 16:20

Nakłady inwestycyjne Tauronu wyniosą ok. 44-45 mld zł

Do 2020 roku grupa chce uruchomić 2.400 MW nowych mocy wytwórczych, udział technologii węglowych ma spaść do około 70 procent.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Martin33/Dreamstime)

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł. Do 2020 roku grupa chce uruchomić 2.400 MW nowych mocy wytwórczych, udział technologii węglowych ma spaść do około 70 proc. - wynika z aktualizacji strategii Grupy Tauron na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020.

_ Zweryfikowana strategia korporacyjna opiera się na przedefiniowanych priorytetach strategicznych, nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. (...) Kluczowym kierunkiem strategii stała się koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Dodatkowo podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności oraz budowania efektywnej organizacji. Nowym celem strategicznym dla grupy jest zarządzanie ekspozycją na ryzyko rynkowe i regulacyjne _ - napisano w komunikacie spółki.

_ Wzrost skoncentrowany będzie w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji tj. OZE i wytwarzania. Ze względu na potrzeby odbudowy mocy wytwórczych i związane z tym wysokie nakłady inwestycyjne, priorytetem dla grupy będą inwestycje w aktywa wytwórcze (i potencjalne akwizycje w tym zakresie) na rynku krajowym. Łączne nakłady inwestycyjne grupy Tauron w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł _ - dodano.

Spółka podała, że jej celem jest uruchomienie do 2020 roku 2400 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1010 MW w technologii węglowej (910 MW w El. Jaworzno III, moce w kogeneracji: 50 MW w EC Tychy, 50 MW w EC Bielsko-Biała), 735 MW w technologii gazowej (w tym 335 MW w kogeneracji - udział 50 proc. w bloku gazowo-parowym 400 MW w EC Stalowa Wola budowanym z PGNiG oraz 135 MW w EC Katowice oraz udział 50 proc. w bloku klasy 800 MW w El. Blachownia, budowanym z KGHM Polska Miedź) i 240 MW w biomasie (m.in. blok 50 MW w El. Jaworzno III, 40 MW w EC Tychy, 50 MW w El. Stalowa Wola).

W 2020 roku grupa chce posiadać do 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej. Będzie też przygotowywać się do procesu budowy elektrowni jądrowej.

Spółka chce zintegrować podmioty z sektora ciepłowniczego i planuje rozwój małej kogeneracji. Do 2011 r. planowane jest zakończenie procesu integracji PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej, a całkowite zakończenie integracji podmiotów w obszarze zaplanowano w roku 2013.

Tauron chce poprawić efektywność operacyjną, pilnując kosztów i realizując synergie z integracji spółek z grupy.

W celu ograniczenia ryzyka rynkowego i regulacyjnego spółka chce m.in. zdywersyfikować strukturę aktywów wytwórczych i wypracować efektywną politykę zabezpieczeń.

Tauron podał, że w 2020 r. udział technologii węglowych ma spaść do ok. 70 proc. w zainstalowanych mocach grupy z 98 proc. w 2010 roku. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej i biogazowej wyniesie ok. 30 procent.

*_ Taka dywersyfikacja portfela odpowiada wzrostowi produkcji z 23,8 TWh w 2010 r. do 36,7 TWh w 2020 r., co stanowi wzrost o ok. 54 proc. _ *

Tagi: tpe, kgn, pgn, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz