Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
net
07.06.2007 12:44

Netia kupuje spółki

Netia zawarła trzy umowy nabycia udziałów w spółkach telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu. Liczba klientów łącznie w trzech spółkach wynosiła w momencie transakcji ok. 22 tysiące.

Podziel się
Dodaj komentarz

Netia zawarła trzy umowy nabycia udziałów w spółkach telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do Internetu.

Spółki KOM-NET Systemy Komputerowe Sp. z o.o., Lanet Sp. z o.o. i MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. są operatorami sieci osiedlowych i świadczą usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych na terenie Wrocławia, Poznania, Legnicy oraz miejscowości Jelcz-Laskowice koło Wrocławia. W tym celu wykorzystują technologię FastEthernet, co w praktyce oznacza łącze umożliwiające każdemu klientowi korzystanie z przepustowości do 100 Mb/s. Taka wysokowydajna sieć pozwala na wprowadzenie przy niskich nakładach inwestycyjnych kolejnych usług w sieci internetowej, np. wideo na żądanie czy telewizji internetowej.

Liczba klientów łącznie w trzech spółkach wynosiła w momencie transakcji ok. 22 tysiące. Wraz z zakupem spółek Netia uzyskuje dostęp do 70 tysięcy gospodarstw domowych. Dodatkowo Netia przewiduje dalszy szybki rozwój liczby klientów w sieci przejętych firm. Umowa zawarta z właścicielami przewiduje osiągnięcie 28 tysięcy klientów na koniec 2007 roku.

_ Przejęcie firm świadczących usługi internetowe jest związane z realizacją założeń strategicznych Netii związanych z pozyskaniem w ciągu trzech lat 1 miliona klientów usług szerokopasmowych. Umożliwia również odsprzedaż usług Netii klientom przejmowanych spółek. _

Netia kupiła 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą KOM-NET Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 500 złotych za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 złotych za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

Łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 94.180 zł. W dacie zawarcia umowy spółka posiadała 7.254 abonentów.

Operator kupił również 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 500 zł za jeden udział i łącznej wartości nominalnej 50.000 za wszystkie udziały, które to udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego oraz uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

Łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 100 760 zł. Przedmiotem działalności spółki pod firmą Lanet Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest świadczenie usług telekomunikacyjnych. W dniu zawarcia umowy spółka posiadała 8223 abonentów.

_ Nabycie aktywów opisanych w niniejszym komunikacie nastąpiło ze środków własnych Netii i stanowi inwestycję długoterminową. _Ponadto Netia zawarła przedwstępną umowę dotyczącą nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki, która powstanie z przekształcenia spółki pod firmą MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączną cenę za wszystkie udziały ustalono na kwotę 7.830.000 zł powiększoną o wartość gotówki zgromadzonej na rachunkach bankowych i w kasie spółki i pomniejszoną o wartość oprocentowanych długów spółki.W chwili zawarcia umowy przyrzeczonej spółka powstała z przekształcenia posiadać winna 6.346 abonentów.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest przekształcenie spółki pod firmą MAGMA SYSTEMY KOMPUTEROWE Schmidt i S-ka S.J. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie z zawarciem opisanych wyżej umów nabycia udziałów Netia zawarła ze zbywcami umowę o świadczenie usług menedżerskich w stosunku do przedsiębiorstw wskazanych wyżej spółek. Wysokość wynagrodzenia za usługi menedżerskie uzależniono od ilości abonentów pozyskanych przez spółki w okresie obowiązywania umowy, tj. do 31 maja 2009 r.

Tagi: net, netia, spółki, akwizycje, internet, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz