Notowania

nfi octava
14.12.2009 15:25

NFI Octava skupi własne akcje

NWZA NFI Octava upoważniło zarząd do nabycia nie więcej niż 100 mln akcji własnych w celu umorzenia. Na skup akcji własnych spółka może przeznaczyć do 35 mln złotych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Anutkate/Dreamstime.com)

Upoważnienie do realizacji programu nabycia akcji własnych zostało udzielone zarządowi na 18 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych funduszu.

Cena minimalna za jedną akcję, za którą fundusz będzie kupować akcje własne została ustalona na 0,10 zł, a cena maksymalna za jedną akcję nie może przekraczać wartości skonsolidowanych aktywów netto przypisanych akcjonariuszom funduszu na jedną akcję oraz jednocześnie nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych tego dnia na sesjach giełdowych na rynku regulowanym.

Program nabycia akcji własnych zostanie przeprowadzony ze środków zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego albo niepodzielonych zysków z lat ubiegłych funduszu.

Tagi: nfi octava, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz