Notowania

pkn
30.08.2002 15:07

NWZA PKN przyjęło finanse Grupy Kapitałowej za ubiegły rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN Orlen zatwierdziło w piątek skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej tej spółki za rok obrotowy 2001 z zyskiem netto 343.053 tys. zł

Podziel się
Dodaj komentarz

.

Prezes PKN Orlen Zbigniew Wróbel poinformował akcjonariuszy o prowadzonej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej spółki, której celem jest podnoszenie jej wyników finansowych.

Podkreślił, że spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PKN Orlen, podzielone zostały na trzy segmenty: strategiczne, konsolidowane w większe podmioty w związku z programem ograniczania kosztów oraz zbędne, czyli przeznaczone do sprzedaży.

Grupa Kapitałowa PKN Orlen liczy obecnie ponad 200 spółek, w tym zależnych i stowarzyszonych.

Podczas obrad akcjonariusze PKN Orlen na wniosek zarządu spółki wykreślili z porządku posiedzenia punkt, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

NWZA PKN Orlen przyjęło natomiast uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zakładów Produktów Naftowych w Bytomiu, Jędrzejowie, Gorzowie, Opolu i Władysławowie.

Akcjonariusze zgodzili się również na wydzierżawienie Oddziału Unieszkodliwiania Odpadów PKN Orlen, a także na zbycie lub wydzierżawienie, należących do tej spółki: Laboratorium Badań Produktów Naftowych oraz Laboratorium Wody i Ścieków.

Akcjonariuszy, którzy reprezentowali 287 mln 416 tys. 765 zarejestrowanych akcji spółki.

Tagi: pkn, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz