Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Petrolinvest zmotywuje swoich managerów

0
Podziel się:

Spółka wyemituje ponad 1 mln warrantów subskrypcyjnych, które będzie można zamienić na akcje po 10 zł za sztukę.

Petrolinvest zmotywuje swoich managerów

Zarząd Petrolinvest, w celu realizacji programu motywacyjnego dla menedżerów, podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1.052.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do nabycia akcji spółki po cenie emisyjnej 10 złotych.

_ Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do złożenia zapisu na jedną akcję zwykłą na okaziciela spółki emitowaną w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru po cenie emisyjnej 10 złotych za jedną akcję _ - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że warranty subskrypcyjne nie będą zbywalne i zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej członkom władz spółki lub wskazanemu przez taką osobę podmiotowi, będącemu podmiotem zależnym od członka władz spółki, oraz pracownikom i współpracownikom spółki, a także członkom władz, pracownikom i współpracownikom spółek jej grupy kapitałowej.

Ostatnio Petrolinvest informował, że zdecyduje 31 lipca o zmianie statutu w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, poinformowała firma w środę.

Warunkowy kapitał zakładowy spółki ma wynosić nie więcej niż 27.642.850 zł i dzielić się na nie więcej niż: (a) 264.285 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł każda; (b) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł każda; oraz (c) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały NWZ nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku, przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały NWZ z dnia 30 lipca 2009 roku oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały NWZ z dnia 30 lipca 2009 roku.

Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do 30 kwietnia 2011 roku, prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do 30 kwietnia 2013 roku, a prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do 30 kwietnia 2013 roku.

Petrolinvest miał 104,52 mln zł skonsolidowanej straty przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2009 r. wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 18,68 mln zł wobec 41,19 mln zł.

ZOBACZ TAKŻE:

Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)