Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

PKM Duda zawarł układ z bankami

0
Podziel się:

Wierzyciele koncernu mięsnego zaakceptowali restrukturyzację 300 mln zadłużenia.

PKM Duda zawarł układ z bankami
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)
bELwoyBh

*Zgromadzenie wierzycieli Polskiego Koncernu Mięsnego Duda zaakceptowało postępowanie naprawcze i układ dotyczący restrukturyzacji ponad 300-mln zadłużenia, podała spółka w komunikacie. *

Spółka otrzyma od banków kredyty konsolidacyjne oraz wyemituje akcje na pokrycie części zobowiązań.

_ Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda z siedzibą w Warszawie informuje o przegłosowaniu w dniu 24 lipca 2009 roku przez zgromadzenie wierzycieli zwołane przez spółkę w ramach prowadzonego postępowania naprawczego, układu dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań spółki. 'Za' układem głosowali wszyscy obecni na Zgromadzeniu wierzyciele spółki _ - czytamy w komunikacie.

bELwoyBj

Układ przewiduje m. in. restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki wobec sześciu banków z tytułu umów kredytów niezabezpieczonych i wymagalnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń spółce Polska Wołowina w upadłości oraz wobec czterech banków z tytułu transakcji terminowych.

_ Restrukturyzacji podlegają zobowiązania o łącznej wartości 301,2 mln zł, z czego 211,9 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, 88 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu transakcji terminowych, 1,3 mln zł stanowią pozostałe wierzytelności _ - podano w komunikacie.

Główne założenia układu to udzielenie przez banki zabezpieczonego konsolidacyjnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010-2015 zabezpieczone m. in. nieruchomościami oraz akcjami/udziałami niektórych spółek zależnych, udzielenie przez Bank Pekao SA niezabezpieczonego kredytu na kwotę 29,1 mln zł, który będzie spłacany w 8 równych kwartalnych ratach w latach 2016-2017.

Układ zakłada również konwersję zadłużenia z tytułu kredytów bankowych w kwocie 69,7 mln zł na 63 323 284 akcje spółki, przy cenie emisyjnej 1,1 zł oraz restrukturyzacja zadłużenia spółki z tytułu transakcji terminowych w kwocie 85,5 mln zł, które zostanie skonwertowane na 65 799 306 akcji spółki, przy cenie emisyjnej 1,3 zł. Oznacza to oddanie ponad 50-proc. pakietu akcji spółki pod zarząd instytucji finansowych.

bELwoyBp

PKM Duda zgodził się m. in. na _ powołanie rady nadzorczej w składzie zaakceptowanym przez banki, a także dokonanie zmian w statucie spółki, zobowiązanie osób z rodziny Duda do objęcia akcji spółki o wartości 20 mln zł, przy cenie emisyjnej 1,1 zł, serii H lub innej emisji w przypadku, gdyby emisja akcji serii H nie doszła do skutku oraz prawo spółki, w okresie do końca 2012 roku, do odkupu akcji wyemitowanych dla Banków celem ich umorzenia _ - czytamy dalej.

Wierzyciele wycofali również wypowiedzenia udzielonych dotąd kredytów, a Kredyt Bank - wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej PKM Duda.

Spółka PKM Duda miała 44,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,42 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody wyniosły 386,23 mln zł wobec 318,29 mln zł rok wcześniej.

bELwoyBK
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)